Evenimente științifice

Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor”

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în zilele de 22 și 23 octombrie 2021 Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, sub egida Asociației Slaviștilor din România, va organiza în format online Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a IX-a, 2021).
Cu această ocazie, vă sugerăm următoarele teme de dezbatere și, de asemenea, sunt binevenite și oricare alte propuneri de cercetare din partea dvs.:
– studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume – perspective și provocări în lingvistică – noi metode și abordări ale fenomenelor literare – mentalități – structuri imagologice
– traducerea și comunicarea interculturală
– predarea limbilor străine în era digitală
– Secțiuni omagiale/ mese rotunde:
1. IVO ANDRIĆ – 60 de ani după premiului Nobel pentru literatura (1961)
2. F. M. DOSTOIEVSKI: 200 de ani de la naștere
Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Taxa de participare este de 15 euro/ 70 ron, ce acoperă
cheltuielile prilejuite de publicarea articolelor și studiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea lor în sistem peer-review.
Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză și franceză.
Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți până pe 8 octombrie a.c. la adresa: dusita.ristin@lls.unibuc.ro.

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. Antoaneta Olteanu, Președintele Asociației Slaviștilor din România

Program Conferință 22-23 octombrie 2021, Universtatea din București

Formular de inscriere RO, 22-23 octombrie, 2021, Univ. Bucuresti

Romanian Slavic Studies, University of Bucharest 2021, formular English – Română

invitatie sesiune 2021-22-23 octombrie, Romana

Invitation English, 22-23 October, University of Bucharest_Aug29

Sesiunea științifică Omul și Cosmosul

5-6 iunie 2021

Sesiunea ştiinţifică este dedicată împlinirii a 60 de ani de la primul zbor al omului în cosmos (Iuri Gagarin) și a 40 de ani de la zborul în cosmos al unicului cosmonaut român (Dumitru Dorin Prunariu).

Manifestarea propune următoarele direcţii tematice:

1. Lingvistică (terminologie/etimologie/direcții actuale de cercetare)

2. Literatură (probleme de poetică și filosofie)

3. Limbi, mentalităţicomunicare interculturală

4. Tehnologii inovative în învățarea limbii ruse ca limbă străină/ limbilor străine

Limbile manifestării sunt: româna şi rusa (eventual, engleza).

Formularul de înscriere :

Colegii care doresc să participe sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere alăturat şi să-l expedieze, pâna la data de 1 iunie 2021, la adresa electronică :

filologie.rusa@gmail.com .

Lucrările in extenso (aprox. 10 pag.) vor fi publicate în rev. „Filologie rusă” şi le aşteptăm până cel târziu la data de 1 august 2021.

Formular de înscriere >>>

Program conferință Omul și cosmosul_Программа конференции Человек и космос >>>

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

 

La sfârșitul lunii mai 2021 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă, la care sunteţi invitaţi să participaţi!

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi sunt următorii:
1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi vă pregătiţi să construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
3. Scrieţi 5 pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din mai 2021.
4. Vă înscrieţi în program, în perioada care va fi anunțată, prin completarea unei fișe.

 1. Pregătiţi, până la 15 august 2021, varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 9 (la Editura Universității din București) până la sfârşitul anului, după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

 

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:
– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;
– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;
– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice;
– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări, de comunicare orală;

– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente.

Activitatea de cercetare a studenților (participarea la sesiunea științifică și publicarea în volum) este considerată practică profesională, pentru care se va elibera adeverință.

 

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

 

Adresă de comunicare cu organizatorii: sesiune2017@gmail.com

Mai multe despre „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/cercetare-studenteasca/

Sesiune slavistică 2020

În perioada 23 și 24 octombrie 2020, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, sub egida Asociației Slaviștilor din România și a Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România, organizează Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor 2020. Provocările timpului”, în format online.

Cu această ocazie, vă propunem următoarele teme de dezbatere:

– studiul limbilor și culturilor slave în Europa

– perspective și provocări în lingvistică

– noi metode și abordări ale fenomenelor literare

– mentalități

– structuri imagologice

– traducerea și comunicarea interculturală

– predarea limbilor străine în era digitală

Invitația la sesiunea științifică poate fi consultată aici.

Ziua culturii ucrainene

INVITAŢIE

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă al Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, are onoarea de a vă
invita să participaţi la Ziua Culturii Ucrainene.

Evenimentul va avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 14:00, în Sala de
Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Adresa: Str. Pitar Moș 7-11, Sector 1, Bucureşti.

Vă aşteptăm cu drag!

Descarcă program – Ziua culturii ucrainene

ЗАПРОШЕННЯ

Департамент слов’янської філології Факультету іноземних мов
Бухарестського Університету, за підтримки
Посольства України в Румунії, має честь запросити
взяти участь у Дні Української Культури.

Захід відбудеться у п’ятницю, 17 травня 2019, о 14:00 годині в залі засідань Факультету іноземних мов .

Адреса: вулиця Пітар Мош 7-11, сектор 1, м. Бухарест.

 „Citiți-l pe Ivan Stankov! Nu vreau să mă bucur doar eu de descoperirea acestei cărți de o rară, evanescentă și nostalgică frumusețe, care ne aduce-n minte nouă, cititorilor români, când povestirile mitice, spiritualizate, ale lui Ștefan Bănulescu, când lumea prodigioasă a prozelor lui Dan Coman.
 Satul de pe malul drept al Dunării, de unde încep și unde sfârșesc cele douăsprezece povestiri, e un Macondo bulgar străbătut de un fior bogomilic. Poveștile mai multor generații de pescari, marinari, muncitori aflați mereu pe drumuri, femei și copii rămași acasă, emigranți în Argentina și Italia se încrucișează în sclipirea constantă și fascinantă a apelor. Glasurile celor vii și-ale celor morți se-amestecă indiscernabil cu marele glas al Dunării, care nu străbate doar pământurile, ci trece literalmente prin trupul fiecărui personaj, despărțind malul său drept de cel stâng. Mi-e greu să-mi aduc aminte de altă scriere în care apa să aibă un glas la fel de copleșitor: sicriele plutesc în gropi pline de apă și refuză să se scufunde, ploile și grindina sunt apocaliptice ca-n scenele de diluviu dantești, oamenii mor mereu în apă și prin apă, iar când Dunărea seacă până la fund ies în procesiuni și se amestecă iar printre cei vii. Vizionarismul cărții se umflă misterios din cel mai arid material: pietrele de râu sunt calde și cresc, femeile miros a pâine caldă, florile de mină evocă orașe îndepărtate. Detaliile sunt apropiate de ochii cititorului ca sub o lupă deformantă. Formulările, din loc în loc, au o grație memorabilă.
 Scrisă cu sobrietatea din Dubliners, cartea lui Ivan Stankov dă impresia de soliditate narativă, în ciuda poeziei vădite pretutindeni. În totului tot, Amintiri despre apă e pentru mine una dintre cele mai plăcute surprize din ultima vreme.“ – Mircea Cărtărescu

IVAN STANKOV s-a născut la 30 noiembrie 1956 în satul Gomotarți, regiunea Vidin. Din 1985 a îmbrățișat cariera universitară și actualmente este profesor la Universitatea din Veliko-Târnovo, unde ține cursuri de literatură bulgară. Pe lângă activitatea didactică, participă activ la viața literară din țara vecină, inclusiv cu articole și luări de poziție în presa de specialitate. În peisajul criticii literare bulgare, Ivan Stankov este o voce inovatoare și cu autoritate, cele șapte volume ale sale consacrate unor scriitori bulgari și unor aspecte din evoluția literaturii bulgare a secolelor XIX și XX fiind extrem de apreciate. Din anul 2014, odată cu apariția primului său roman, Amintiri despre apă. Re minor, putem vorbi și despre scriitorul Ivan Stankov. Al doilea volum, intitulat Străzi și vapoare. Sol minor, a fost publicat în 2017 – ambele romane fiind distinse cu prestigioase premii literare naționale. Ele constituie primele două părți ale unei trilogii sau ale unei „simfonii“. Prima carte, în re minor, este despre moartea unui sat, a doua, în sol minor, vorbește despre pieirea unui oraș, iar a treia – în sol major (Nume sub zăpadă. Sol major, nepublicată încă) – despre sfârșitul unei țări. După cum susține autorul, „cele trei acorduri stau la baza blues-ului, muzica tristă și romantică din care au luat naștere majoritatea stilurilor muzicale contemporane“.

Anunțuri

Limba slovenă ca limbă facultativă

Limba slovenă este o limbă slavă de sud, vorbită de aproximativ două milioane și jumătate de persoane, dintre care în jur de două milioane locuiesc în Slovenia iar restul în Italia, Ungaria, Austria, Croația (vecinii Sloveniei), respectiv în SUA, Canada, Argentina, Australia și altele (unde au emigrat în mare parte). Slovenia face parte din Uniunea Europeană, iar slovena este una dintre limbile sale oficiale și de lucru. În prezent, există 59 de lectorate de limba slovenă (pentru limba, literatura și cultura slovenă) la 59 de universități din întreaga lume.

Limba și literatura slovenă se studiază în România de peste 40 de ani, cu mici întreruperi. Lectoratul de limba slovenă a fost înființat în anul 1978, odată cu sosirea la București a lectorului de limba slovenă Peter Pal. După un an de activitate, a survenit o întrerupere mai lungă, iar din anul 1984 lectoratul funcționează neîntrerupt. Lectorii care au desfășurat activități la Lectoratul de limba slovenă sunt: Vida Rus, Irena Santoro, Mojca Šoštarko, Irena Oder, Aleksandra Boj și Boštjan Božič. Începând cu anul universitar 2017/2018, lector de limba slovenă este Katarina Dovč, absolventă a Secției de limba slovenă din cadrul Facultății de Studii Umaniste, Universitatea din Ljubljana.

Studenții și studentele care aleg să studieze limba slovenă finalizează cele patru semestre de studiu al limbii slovene prin susținerea unui examen în urma căruia primesc un certificat de competență lingvistică, iar la secția Traducători limba slovenă este evaluată cu trei puncte de credit.

Deși limba slovenă are statut de lectorat, nu de secție, lectoratul este extrem de activ prin organizarea de numeroase evenimente culturale. Pe lângă serile de film care se desfășoară în mod regulat, organizăm și evenimente muzicale și de teatru. Începând cu anul 2006, când a fost înființată Ambasada Republicii Slovenia la București (anterior în Varșovia), avem posibilitatea să organizăm și mai multe evenimente. În ultimii ani, am organizat împreună cu ambasada mai multe evenimente în cadrul cărora ne-au vizitat la București scriitori sloveni și alți artiști și creatori sloveni, am organizat diverse expoziții, ne-am prezentat pe piața europeană etc. Începând cu anul 2017 organizăm în fiecare an pentru studenții de limba slovenă o excursie de patru zile în Slovenia. De asemenea, participăm și la proiectele Universității din București, precum Săptămâna limbilor slave.

Vă așteptăm să învățați limba slovenă alături de noi!

Cursul facultativ de limba croată

Cursul facultativ de limba croată este oferit studenților din anul I de la toate facultăţile Universităţii din București. Este un curs de două ore pe săptămână timp de doi ani, conform unui orar pe care studenţii îl vor stabili cu profesorul. Limba de comunicare este engleza. În primul an, cursul corespunde nivelurilor de competenţă lingvistică A1-A2, iar în al doilea an nivelurilor A2-B1. Din punct de vedere tematic este axat pe situații din viața de zi cu zi și conține elemente de cultură croată. Profesorul va răspunde la toate întrebările referitoare la programul cursului facultativ și va trimite studenţilor materiale didactice înainte de începerea orelor.
Lect. dr. Sanja Franković – sanja.frankovic@gmail.com

Poster – Croatian language – facultative course

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

Pe 22 mai 2021 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă, ediția a 10-a, online, la care sunteţi invitaţi să participaţi.

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi:

 1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi vă pregătiţi să construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
 2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
 3. Scrieţi 5 pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din mai 2021.
 4. Vă înscrieţi în program, în perioada 20 aprilie – 17 mai 2021 prin completarea fișei atașate și trimiterea ei la adresa sesiune2017@gmail.com
 5. Pregătiţi, până la 20 august 2021, varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 9 (la Editura Universității din București) până la sfârşitul anului, după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:
– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;
– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;
– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice;
– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări;

– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente.

Activitatea de cercetare a studenților (participarea la sesiunea științifică și publicarea în volum) este considerată practică profesională, pentru care se va elibera adeverință.

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

Adresa de comunicare cu organizatorii: sesiune2017@gmail.com

Mai multe despre „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/cercetare-studenteasca/

Formular de înscriere_2021

IN MEMORIAM CONF. DR. MIHAI NISTOR

 

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, anunţă cu mare durere trecerea în nefiinţă, după o grea suferință, a conf. univ. dr. Mihai Nistor, distins filolog care și-a consacrat întreaga viață activității didactice și de cercetare în domeniul terminologiei și al sintaxei ruse.

Profesorul Nistor s-a născut la 9 noiembrie 1965. În perioada 1987-1992 a fost student al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, la secția de filologie rusă-română, timp în care a urmat și cursurile facultative de limbă și civilizație sârbo-croată, slovenă și bulgară – limbi pe care și le-a aprofundat în cadrul școlilor de vară de mai târziu, desfășurate la Belgrad, Ljubljana, Varna, respectiv, Moscova.

Studiile doctorale în domeniul terminologiei lingvistice și al sintaxei limbilor rusă și română, încheiate prin susținerea tezei de doctorat în martie 1999, l-au făcut un specialist remarcabil al Catedrei de Filologie Rusă, al cărei membru a devenit din 1993, parcurgând toate treptele didactice universitare de la preparator până la conferențiar.

Dascăl dedicat și conștiincios, conferențiarul univ. dr. Mihai Nistor a predat cursuri și seminare la discipline de profil, precum: Limba rusă contemporană – Sintaxa propoziției, Terminologie lingvistică, Limbaje specializate, Didactica limbii ruse ș.a., a condus lucrări de licență, fiind un bun pedagog și un excelent cunoscător al limbii ruse, cu o pronunție demnă de invidiat. În anul 2017, munca lui de dascăl a fost recompensată prin distincția Profesor Bologna, acordată de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România la 19 mai 2017, ediție desfășurată sub înaltul patronaj al Președintelui României.

În perioada 2000-2002, a reprezentat cu cinste România la Facultatea de Filologie a prestigioasei Universități de Stat „M. Lomonosov” din Moscova unde a funcționat ca lector de limba română.

Activitatea științifică a domniei sale s-a oglindit cu precădere în cărțile axate pe domeniul terminologiei și sintaxei, precum și în participarea la manifestări științifice naționale și internaționale cu articole, studii interesante și recenzii, publicate mai apoi în reviste de specialitate, precum „Romanoslavica”, „Filologie rusă” ș.a. De menționat și faptul că a fost redactorul-șef al numerelor XXI și XXII din „Filologie rusă”.

Ca membru al Catedrei de Filologie Rusă, iar mai apoi al Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Mihai Nistor s-a implicat fără rezervă și cu multă responsabilitate în activitățile administrative care au asigurat buna funcționare a lucrurilor, fiind un pilon de bază și un coleg pe care se putea conta.

Mihai Nistor a lăsat tuturor celor care l-au cunoscut imaginea unui dascăl de vocație, corect, harnic, extrem de modest, bun specialist, bun coleg, un om bun, al cărui zâmbet blajin va rămâne multă vreme în memorie.

Comunitatea academică a Universității din București, alături de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi Departamentul de Filologie Rusă și Slavă deplâng trecerea sa în neființă și sunt alături de familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

CURSURI ON-LINE DE LIMBA RUSĂ organizate de Universitatea ITMO

„ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 2021”

Înscrierile se fac până la 15 decembrie 2020. Pentru mai multe informații, verificați pagina universității: https://schools.itmo.ru/ru/school/21/

Participarea la concursul de limba rusă va fi cuantificată în ore de practică profesională.

Положение о проведении конкурса чтецов

«Поэзия русского слова»

 

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса чтецов «Поэзия русского слова» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди изучающих русский язык в школах и вузах Румынии, в том числе молодых соотечественников.

1.3. Предметом Конкурса являются выступления русскоязычных учеников и студентов образовательных организаций Румынии с художественным чтением поэтических текстов целиком или отрывков.

1.4. Организация Конкурса направлена:

1) на распространение среди румынских школьников и студентов риторических знаний и умений, представлений о грамотной русской речи, об основах выразительного чтения художественного текста на русском языке;

2) на повышение интереса к искусству выразительного чтения, культуре публичного выступления.

1.5. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса.

 

 1. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса – популяризация среди румынских школьников, студентов и молодых соотечественников русской литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям русским языком и литературой.

2.2. Задачи Конкурса:

– содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, формированию их нравственно-мировоззренческих позиций через обращение к лучшим текстам классической и современной русской словесности;

 

– повысить интерес учеников и студентов к русскоязычной художественной литературе, показав значимость формирования навыков выразительной подачи текста для реальной практики общения;

– зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требованиях к выразительному чтению, культуре речи и культуре публичного выступления;

– способствовать развитию речевых и интерпретационных способностей учеников и студентов, повысить их мотивацию к совершенствованию навыков звуковой интерпретации художественного текста;

– способствовать развитию художественных и артистических дарований участников Конкурса, а также их литературного вкуса.

 

 1. Оргкомитет Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются Ассоциация «Культурная сеть», Координационный совет организаций российских соотечественников в Румынии и Румынская ассоциация преподавателей русского языка и литературы.

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого входят сотрудники Ассоциации «Культурная сеть», Румынской ассоциации русского языка и литературы и представительства Россотрудничества в Румынии.

3.3. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:

– оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, касающуюся проведения Конкурса;

– принимает заявки на участие в Конкурсе;

– формирует состав жюри;

– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;

– разрабатывает систему поощрения, награждения участников.

3.4. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения.

 

 1. Участники Конкурса

Конкурс проводится в трёх возрастных группах:

– 5–8 классы;

– 9–12 классы;

– студенты.

 1. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурса проходит в онлайн-формате с 13 ноября по 11 декабря 2020 года.

5.2. Участники Конкурса исполняют поэтические произведения русскоязычных авторов (при условии большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Возможно исполнение произведений собственного сочинения. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного выступления: не более 3 минут. Коллективное выступление не предусмотрено. Выступление необходимо записать на видео, отправить на электронную почту организаторов contact@reteauadecultura.ro и выложить ролик в социальные сети.

 1. Критерии оценки выступления участников Конкурса

6.1. Исполнение произведения (выразительное чтение текста):

– знание и точность понимания текста;

– эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность содержанию текста;

– осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи);

– культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией);

– (дополнительно) оригинальность трактовки текста.

 

 1. Награждение участников и победителей Конкурса

7.1. Все участники Конкурса чтецов «Поэзия русского слова» получают сертификаты участников.

7.2. В каждой возрастной группе определяются призовые места; участники, занявшие их, награждаются грамотами и подарками. Возможно также награждение участников конкурса, наиболее ярко проявивших себя в одном из аспектов выступления (эмоциональность, драматизм, оригинальность, изобретательность, артистическая выразительность и т. д.). Решение о дополнительных номинациях принимается жюри.

 

 1. Оформление заявки на участие в Конкурсе

8.1. В свободной форме направляется на электронную почту организаторов с указанием фамилии и имени участника, контактного телефона, электронной почты, а также прикрепленным видеороликом или ссылкой на него в соцсетях.

Cursuri de vară la Sankt-Petersburg

În atenția celor care doresc să-și îmbunătățească nivelul de limbă rusă, dar și pe cel în domeniul culturii ruse, vă informăm în legătură cu oportunitatea participării la cursurile online ale Școlii de vară oferite de Institutul de Testare și Educație Internațională (ITMO) al Universității din Petersburg. Atașăm broșura – variantele în limbile rusă și engleză. Special pentru noi s-a extins termenul de înscriere până pe data de 15 iunie. În locul adeverinței de student vom face o listă cu cei interesați, în care specificăm: modulul ales și nivelul de limbă. Cei care nu au pașaport, pot să se înscrie și cu CI. Persoana de contact (pentru înscriere și informații suplimentare) – prof.dr. Axinia Crasovschi e-mail: axinia.crasovschi@lls.unibuc.ro  

Ziua Iei Tradiționale Ucrainene

Ziua Broderiei și, implicit, a Iei Tradiționale Ucrainene se sărbătorește anual, în a treia zi de joi a lunii mai.
Propunerea pentru adoptarea acestei sărbători a venit în 2006 din partea unei studente la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Naționale din Cernăuți. Studenta respectivă a fost inspirată de un prieten care obişnuia să poarte o ie brodată. În acel an, mulți dintre studenții și profesorii Universității din Cernăuți au purtat cămăși brodate, iar în prezent această sărbătoare a câștigat o amploare internațională.
Fiecare broderie are o semnificație sacră, începând cu firele, originea țesăturii şi până la ornamente, numărul de cusături, culori. Cea mai veche este broderia alb-pe-alb, firele pentru brodat fiind albite timp de trei ani.
Cămașa brodată (ia ucraineană) este considerată un talisman împotriva răului. Este un simbol al frumuseții și al sănătății, dar mai ales al destinului fericit. În Ucraina, cămașa brodată simbolizează memoria strămoșilor, loialitatea și dragostea în familie. Brodarea cămășii este considerată un cod personal, o reprezentare a vieții, destinului, fericirii și libertății purtătorului.
Vă invit să vă bucurați împreună cu noi de frumusețea acestei cămăși, relevată de studenții secției de Limbă și Literatură Ucraineană de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

https://drive.google.com/file/d/1Ff1YrfCymkploqioZ0VKVvcs7rF_eB_G/view

 

Departamentul de Filologie rusă și slavă anunță organizarea unei noi ediții a

Concursului profesional de traduceri

 

Concursul este destinat tuturor studenților de la secțiile de limbi slave (rusă, bulgară, croată, sârbă, cehă, slovacă, ucraineană, polonă), indiferent de specializare și an de studii, și se desfășoară pe două secțiuni, în care se pot traduce texte din domeniile:

 1. a) beletristic
 2. b) socio-uman

Fiecare participant se poate înscrie la toate secțiunile anunțate, la una sau mai multe limbi slave (dacă specializarea și/sau cunoașterea limbii permite acest lucru!)

Înscrierile se fac până pe data de 17 martie a.c., la adresa de mail anton.breiner@lls.unibuc.ro

 La înscriere trebuie precizate următoarele informații:

 1. numele și prenumele,
 2. specializarea și anul de studiu,
 3. limba slavă din care se traduce (de exemplu, bulgara, sau ucraineană și croată),
 4. tipul de texte ales din care se traduce (de exemplu, text beletristic, sau text din domeniul socio-uman, sau ambele).

După terminarea perioadei de înscriere, participanții vor primi textele pentru competiție, care trebuie traduse până pe data de 14 aprilie a.c. Ceremonia de premiere și sesiunea de analiză a textelor propuse pentru traducere vor avea loc pe 25 mai.

 

Vă așteptăm!

 

Lansări de carte, 22 septembrie 2018