Evenimente științifice

Sesiune slavistică 2020

În perioada 23 și 24 octombrie 2020, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, sub egida Asociației Slaviștilor din România și a Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România, organizează Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor 2020. Provocările timpului”, în format online.

Cu această ocazie, vă propunem următoarele teme de dezbatere:

– studiul limbilor și culturilor slave în Europa

– perspective și provocări în lingvistică

– noi metode și abordări ale fenomenelor literare

– mentalități

– structuri imagologice

– traducerea și comunicarea interculturală

– predarea limbilor străine în era digitală

Invitația la sesiunea științifică poate fi consultată aici.

Ziua culturii ucrainene

INVITAŢIE

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă al Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, are onoarea de a vă
invita să participaţi la Ziua Culturii Ucrainene.

Evenimentul va avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 14:00, în Sala de
Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Adresa: Str. Pitar Moș 7-11, Sector 1, Bucureşti.

Vă aşteptăm cu drag!

Descarcă program – Ziua culturii ucrainene

ЗАПРОШЕННЯ

Департамент слов’янської філології Факультету іноземних мов
Бухарестського Університету, за підтримки
Посольства України в Румунії, має честь запросити
взяти участь у Дні Української Культури.

Захід відбудеться у п’ятницю, 17 травня 2019, о 14:00 годині в залі засідань Факультету іноземних мов .

Адреса: вулиця Пітар Мош 7-11, сектор 1, м. Бухарест.

 „Citiți-l pe Ivan Stankov! Nu vreau să mă bucur doar eu de descoperirea acestei cărți de o rară, evanescentă și nostalgică frumusețe, care ne aduce-n minte nouă, cititorilor români, când povestirile mitice, spiritualizate, ale lui Ștefan Bănulescu, când lumea prodigioasă a prozelor lui Dan Coman.
 Satul de pe malul drept al Dunării, de unde încep și unde sfârșesc cele douăsprezece povestiri, e un Macondo bulgar străbătut de un fior bogomilic. Poveștile mai multor generații de pescari, marinari, muncitori aflați mereu pe drumuri, femei și copii rămași acasă, emigranți în Argentina și Italia se încrucișează în sclipirea constantă și fascinantă a apelor. Glasurile celor vii și-ale celor morți se-amestecă indiscernabil cu marele glas al Dunării, care nu străbate doar pământurile, ci trece literalmente prin trupul fiecărui personaj, despărțind malul său drept de cel stâng. Mi-e greu să-mi aduc aminte de altă scriere în care apa să aibă un glas la fel de copleșitor: sicriele plutesc în gropi pline de apă și refuză să se scufunde, ploile și grindina sunt apocaliptice ca-n scenele de diluviu dantești, oamenii mor mereu în apă și prin apă, iar când Dunărea seacă până la fund ies în procesiuni și se amestecă iar printre cei vii. Vizionarismul cărții se umflă misterios din cel mai arid material: pietrele de râu sunt calde și cresc, femeile miros a pâine caldă, florile de mină evocă orașe îndepărtate. Detaliile sunt apropiate de ochii cititorului ca sub o lupă deformantă. Formulările, din loc în loc, au o grație memorabilă.
 Scrisă cu sobrietatea din Dubliners, cartea lui Ivan Stankov dă impresia de soliditate narativă, în ciuda poeziei vădite pretutindeni. În totului tot, Amintiri despre apă e pentru mine una dintre cele mai plăcute surprize din ultima vreme.“ – Mircea Cărtărescu

IVAN STANKOV s-a născut la 30 noiembrie 1956 în satul Gomotarți, regiunea Vidin. Din 1985 a îmbrățișat cariera universitară și actualmente este profesor la Universitatea din Veliko-Târnovo, unde ține cursuri de literatură bulgară. Pe lângă activitatea didactică, participă activ la viața literară din țara vecină, inclusiv cu articole și luări de poziție în presa de specialitate. În peisajul criticii literare bulgare, Ivan Stankov este o voce inovatoare și cu autoritate, cele șapte volume ale sale consacrate unor scriitori bulgari și unor aspecte din evoluția literaturii bulgare a secolelor XIX și XX fiind extrem de apreciate. Din anul 2014, odată cu apariția primului său roman, Amintiri despre apă. Re minor, putem vorbi și despre scriitorul Ivan Stankov. Al doilea volum, intitulat Străzi și vapoare. Sol minor, a fost publicat în 2017 – ambele romane fiind distinse cu prestigioase premii literare naționale. Ele constituie primele două părți ale unei trilogii sau ale unei „simfonii“. Prima carte, în re minor, este despre moartea unui sat, a doua, în sol minor, vorbește despre pieirea unui oraș, iar a treia – în sol major (Nume sub zăpadă. Sol major, nepublicată încă) – despre sfârșitul unei țări. După cum susține autorul, „cele trei acorduri stau la baza blues-ului, muzica tristă și romantică din care au luat naștere majoritatea stilurilor muzicale contemporane“.

Anunțuri

Rezultatele concursului pentru Gradația de merit

CURSURI ON-LINE DE LIMBA RUSĂ organizate de Universitatea ITMO

„ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 2021”

Înscrierile se fac până la 15 decembrie 2020. Pentru mai multe informații, verificați pagina universității: https://schools.itmo.ru/ru/school/21/

Participarea la concursul de limba rusă va fi cuantificată în ore de practică profesională.

Положение о проведении конкурса чтецов

«Поэзия русского слова»

 

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса чтецов «Поэзия русского слова» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди изучающих русский язык в школах и вузах Румынии, в том числе молодых соотечественников.

1.3. Предметом Конкурса являются выступления русскоязычных учеников и студентов образовательных организаций Румынии с художественным чтением поэтических текстов целиком или отрывков.

1.4. Организация Конкурса направлена:

1) на распространение среди румынских школьников и студентов риторических знаний и умений, представлений о грамотной русской речи, об основах выразительного чтения художественного текста на русском языке;

2) на повышение интереса к искусству выразительного чтения, культуре публичного выступления.

1.5. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса.

 

 1. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса – популяризация среди румынских школьников, студентов и молодых соотечественников русской литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям русским языком и литературой.

2.2. Задачи Конкурса:

– содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, формированию их нравственно-мировоззренческих позиций через обращение к лучшим текстам классической и современной русской словесности;

 

– повысить интерес учеников и студентов к русскоязычной художественной литературе, показав значимость формирования навыков выразительной подачи текста для реальной практики общения;

– зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требованиях к выразительному чтению, культуре речи и культуре публичного выступления;

– способствовать развитию речевых и интерпретационных способностей учеников и студентов, повысить их мотивацию к совершенствованию навыков звуковой интерпретации художественного текста;

– способствовать развитию художественных и артистических дарований участников Конкурса, а также их литературного вкуса.

 

 1. Оргкомитет Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются Ассоциация «Культурная сеть», Координационный совет организаций российских соотечественников в Румынии и Румынская ассоциация преподавателей русского языка и литературы.

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого входят сотрудники Ассоциации «Культурная сеть», Румынской ассоциации русского языка и литературы и представительства Россотрудничества в Румынии.

3.3. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:

– оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, касающуюся проведения Конкурса;

– принимает заявки на участие в Конкурсе;

– формирует состав жюри;

– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;

– разрабатывает систему поощрения, награждения участников.

3.4. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения.

 

 1. Участники Конкурса

Конкурс проводится в трёх возрастных группах:

– 5–8 классы;

– 9–12 классы;

– студенты.

 1. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурса проходит в онлайн-формате с 13 ноября по 11 декабря 2020 года.

5.2. Участники Конкурса исполняют поэтические произведения русскоязычных авторов (при условии большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Возможно исполнение произведений собственного сочинения. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного выступления: не более 3 минут. Коллективное выступление не предусмотрено. Выступление необходимо записать на видео, отправить на электронную почту организаторов contact@reteauadecultura.ro и выложить ролик в социальные сети.

 1. Критерии оценки выступления участников Конкурса

6.1. Исполнение произведения (выразительное чтение текста):

– знание и точность понимания текста;

– эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность содержанию текста;

– осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи);

– культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией);

– (дополнительно) оригинальность трактовки текста.

 

 1. Награждение участников и победителей Конкурса

7.1. Все участники Конкурса чтецов «Поэзия русского слова» получают сертификаты участников.

7.2. В каждой возрастной группе определяются призовые места; участники, занявшие их, награждаются грамотами и подарками. Возможно также награждение участников конкурса, наиболее ярко проявивших себя в одном из аспектов выступления (эмоциональность, драматизм, оригинальность, изобретательность, артистическая выразительность и т. д.). Решение о дополнительных номинациях принимается жюри.

 

 1. Оформление заявки на участие в Конкурсе

8.1. В свободной форме направляется на электронную почту организаторов с указанием фамилии и имени участника, контактного телефона, электронной почты, а также прикрепленным видеороликом или ссылкой на него в соцсетях.

Cursuri de vară la Sankt-Petersburg

În atenția celor care doresc să-și îmbunătățească nivelul de limbă rusă, dar și pe cel în domeniul culturii ruse, vă informăm în legătură cu oportunitatea participării la cursurile online ale Școlii de vară oferite de Institutul de Testare și Educație Internațională (ITMO) al Universității din Petersburg. Atașăm broșura – variantele în limbile rusă și engleză. Special pentru noi s-a extins termenul de înscriere până pe data de 15 iunie. În locul adeverinței de student vom face o listă cu cei interesați, în care specificăm: modulul ales și nivelul de limbă. Cei care nu au pașaport, pot să se înscrie și cu CI. Persoana de contact (pentru înscriere și informații suplimentare) – prof.dr. Axinia Crasovschi e-mail: axinia.crasovschi@lls.unibuc.ro  

Ziua Iei Tradiționale Ucrainene

Ziua Broderiei și, implicit, a Iei Tradiționale Ucrainene se sărbătorește anual, în a treia zi de joi a lunii mai.
Propunerea pentru adoptarea acestei sărbători a venit în 2006 din partea unei studente la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Naționale din Cernăuți. Studenta respectivă a fost inspirată de un prieten care obişnuia să poarte o ie brodată. În acel an, mulți dintre studenții și profesorii Universității din Cernăuți au purtat cămăși brodate, iar în prezent această sărbătoare a câștigat o amploare internațională.
Fiecare broderie are o semnificație sacră, începând cu firele, originea țesăturii şi până la ornamente, numărul de cusături, culori. Cea mai veche este broderia alb-pe-alb, firele pentru brodat fiind albite timp de trei ani.
Cămașa brodată (ia ucraineană) este considerată un talisman împotriva răului. Este un simbol al frumuseții și al sănătății, dar mai ales al destinului fericit. În Ucraina, cămașa brodată simbolizează memoria strămoșilor, loialitatea și dragostea în familie. Brodarea cămășii este considerată un cod personal, o reprezentare a vieții, destinului, fericirii și libertății purtătorului.
Vă invit să vă bucurați împreună cu noi de frumusețea acestei cămăși, relevată de studenții secției de Limbă și Literatură Ucraineană de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

https://drive.google.com/file/d/1Ff1YrfCymkploqioZ0VKVvcs7rF_eB_G/view

 

Departamentul de Filologie rusă și slavă anunță organizarea unei noi ediții a

Concursului profesional de traduceri

 

Concursul este destinat tuturor studenților de la secțiile de limbi slave (rusă, bulgară, croată, sârbă, cehă, slovacă, ucraineană, polonă), indiferent de specializare și an de studii, și se desfășoară pe două secțiuni, în care se pot traduce texte din domeniile:

 1. a) beletristic
 2. b) socio-uman

Fiecare participant se poate înscrie la toate secțiunile anunțate, la una sau mai multe limbi slave (dacă specializarea și/sau cunoașterea limbii permite acest lucru!)

Înscrierile se fac până pe data de 17 martie a.c., la adresa de mail anton.breiner@lls.unibuc.ro

 La înscriere trebuie precizate următoarele informații:

 1. numele și prenumele,
 2. specializarea și anul de studiu,
 3. limba slavă din care se traduce (de exemplu, bulgara, sau ucraineană și croată),
 4. tipul de texte ales din care se traduce (de exemplu, text beletristic, sau text din domeniul socio-uman, sau ambele).

După terminarea perioadei de înscriere, participanții vor primi textele pentru competiție, care trebuie traduse până pe data de 14 aprilie a.c. Ceremonia de premiere și sesiunea de analiză a textelor propuse pentru traducere vor avea loc pe 25 mai.

 

Vă așteptăm!

 

Lansări de carte, 22 septembrie 2018