Filologie Slavă

Catedra de Limbi şi Literaturi Slave, cu o tradiţie de peste 50 de ani, cuprinde şapte secţii de limbi slave moderne: bulgară, cehă, croată, sârbă, slovacă, polonă, ucraineană şi două lectorate de limba macedoneană şi slovenă. Cei 21 de membri ai departamentului depun o activitate susţinută în plan ştiinţific şi didactic, marea majoritate fiind recunoscuţi prin lucrările publicate şi participările la simpozioanele ori congresele de profil în slavistica internaţională.

Masteratul de filologie slavă asigură absovenţilor aprofundarea cunoştinţelor de slavistică şi raportarea acestora la filologia românească. În cadrul fiecărei secţii activează lectori străini, vorbitori nativi care se îngrijesc de o mai bună însuşire a limbii slave studiate. Absolvenţii secţiilor de limbi şi literaturi slave îşi desfăşoară activitatea atât în învăţământ, cât şi în presă, radio, televiziune, translaţie ori management cultural.
Limbile slave oferă o perspectivă cel puţin interesantă asupra unor culturi şi unor civilizaţii cu care românii au interferat permanent în ultimele secole, iar limba slavă veche este esenţială în înţelegerea apariţiei şi dezvoltării culturii române scrise.
Mai jos, puteți descărca formatul electronic (PDF) al istoricului departamentului.

Istoricul catedrei de slave

Membri

Lect. dr. Ruxandra Lambru

 

 
 
 
 
Lect. dr. Dușița Ristin

 

Filologie Bulgară

Conf. dr. Mariana Mangiulea Jatop

 

Contacte lingvistice româno-bulgare, limbă bulgară contemporană, lexicologie bulgară, istoria limbii bulgare, slavă veche şi slavonă românească, cultura şi istoria Bulgariei, metodica predării şi învăţării limbilor străine.

Conf. dr. Cătălina Puiu

 

Filologie Cehă

Conf. dr. Viorel Sorin Paliga

 

Email:

Domenii de interes științific:

limba cehă, lingvistică istorică, studii lingvistice comparate, limbi ale sud-estului european, balcanistică, tracologie;
Czech language, historical linguistics, comparative linguistics, southeast European languages, Balkan studies, thracology

 

Link către pagina personală:

Lect. dr. Diana Popescu

 

Filologie Croată

Lect. dr. Clara Georgeta Căpățînă

 

 
 
 
 
Lect. dr. Maria Lațchici

 

 
 
 
 

Filologie Polonă

Prof. dr. Constantin Geambașu

 

Conf. dr. Cristina Godun

 

Lect. dr. Marina Ilie
 
 

Filologie Sârbă

Lect. dr. Anca Maria Bercaru

 

 
 
 
 
 
Prof. dr. Octavia Nedelcu

 

 
 
 
 

Filologie Slovacă

Conf. dr. Marilena Felicia Luță
 
 
 
 
 
Lect. dr. Ramona Zăvoianu

 

 
 
 
 

Filologie Ucraineană

Lect. dr. Aliona Bivolaru
 
 
 
 
Lect. dr. Maria Hoșciuc
 
 
 
 
Lect. dr. Roman Petrașuc

Membri străini

Asist. Jiří Bernkopf, Cehia

 

 
 
 
 
Lect. dr. Lidija Colevic, Serbia

 

Asist. Katarina Dovč, Slovenia

 

 
 
Lect. dr. Sanja Frankovic, Croația

 

 
 
 
 
Asistent Elena Gjorgjiovska, Macedonia

 

 
 
 
 
Lect. dr. Nikolai Dimitrov Paskalev, Bulgaria

 

 
 
Asist. drd. Justyna Szczepaniak, Polonia
 
 
 
 
Lect. dr. Lucia Anna Trubacova, Slovacia