Sesiunea de slavistică 2023

Stimați colegi,

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că, între 3-4 noiembrie 2023, Asociația Slaviștilor din România și Departamentul de Filologie rusă și slavă vor organiza în format fizic și, respectiv, online, Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a XI-a, 2023).

Temele de cercetare științifică pe care pe care le propunem spre dezbatere sunt: studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; istoria culturii și mentalităților; structuri imagologice; predarea limbilor străine în era digitală.

Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză. Organizatorii oferă participanților cazare gratuită la Casa de oaspeți „Gaudeamus” a Universității din București, în măsura posibilităților.

Taxa de participare este de 15 euro/ 75 RON și acoperă o parte din cheltuielile de organizare a acestui simpozion și publicarea contribuțiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea colegială a acestora cu caracter dublu anonim (“double-blind review”).

Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți pâ nă la 7 octombrie a.c. la adresa de e-mail dusita.ristin@lls.unibuc.ro (lect. dr. Dușița Ristin).

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. habil. Antoaneta Olteanu

Președintele Asociației Slaviștilor din România

Invitatie sesiunea de slavistică,3-4 noiembrie, 2023, Univ. București, Româna A

Formular de înscriere

Programul sesiunii științifice, 3-4 noiembrie, 2023

Sesiune traduceri 2023

Stimați colegi,

Cu părere de rău vă anunțăm că, din motive tehnice și organizatorice, sesiunea științifică Traducerea – mijloc de interacțiune culturală și obiect de studiu va fi reprogramată pentru toamnă, la o dată pe care o vom anunța mai târziu. Așteptăm însă lucrările dvs în vederea publicării în volum, până la data de 1 septembrie. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Comitetul de organizare

Anunțul inițial

Vă invităm să participați la Simpozionul cu participare internațională „Traducerea – mijloc de interacțiune culturală și obiect de studiu”, organizat de Departamentul de Filologie rusă și slavă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București și de Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România, în perioada 7-9 iulie 2023 (format fizic și online).

Simpozionul își propune să aducă în prim plan o tematică din domeniul vast al traducerilor, precum:

– Dezbaterea evoluției și a direcţiilor actuale din teoria traducerii;

– Particularităţile procesului de traducere din/în limbile străine;

– Traducerile din literatura minoritătilor nationale;

– Probleme practice ale traducerii textului literar sau nonliterar la diferite niveluri ale limbii; problema transliterarii din literaturile slave;

– Traducere si retraducere;

– Statutul de creator al traducătorului.

Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave și engleză.

Durata comunicărilor: 20 de minute (+10 minute discuții).

Formularele de înscriere vor fi trimise până la data de 28 iunie la adresa lect. dr. Dușița Ristin, e-mail: unibuc.traduceri@gmail.com

Trimiterea lucrărilor pentru publicare se va face până în data de 1 septembrie a.c.

Cazarea participanților la Casa de Oaspeți „Academica” a Universității din București va fi asigurată de organizatori, în măsura posibilităților.

Taxa de participare la simpozion este de 75 RON/15 Euro și acoperă mapa conferinței, pauzele de cafea, precum și publicarea comunicării în volumul simpozionului.

 

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Comitetul de organizare

 

Lect. dr. Aliona BIVOLARU

Lect. dr. Teodora BOBOC

Prof. dr. Axinia CRASOVSCHI

Conf. dr. Cristina GODUN

Lect. dr. Marina ILIE

Prof. dr.emerit Anca Irina IONESCU

Lect. dr. Maria LAȚCHICI

Lect. dr. Florentina MARIN

Prof. dr. emerit Mihaela MORARU

Prof. dr.emerit Octavia NEDELCU

Lect. dr. Ramona PETROVICI-ZĂVOIANU

Lect. dr. Diana POPESCU

Conf. dr. Cătălina PUIU

Lect. dr. Dușița RISTIN

Lect. dr. Iulia TIMOFTE

Invitație simpozion Traduceri, București, 7-9 iulie 2023

Conference Invitation, Bucharest, July, 7-9, 2023

Sesiunea de slavistică 2022

Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a X-a, 2022)

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că, între 21-23 octombrie 2022, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă și Asociația Slaviștilor din România vor organiza în format fizic (21-22 octombrie 2022) și, respectiv, online (23.10.2022) Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a X-a, 2022).
Cu acest prilej, vă sugerăm câteva teme de dezbatere, precum: studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; istoria culturii și mentalităților; structuri imagologice; predarea limbilor străine în era digitală.
Secțiunea omagială organizată:
1. Centenarul Vasko Popa (1922-2022)
Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză și franceză. Organizatorii oferă participanților cazare gratuită la Casa de oaspeți „Gaudeamus” a Universității din București, în măsura posibilităților.
Taxa de participare este de 15 euro/ 75 RON și acoperă o parte din cheltuielile de organizare a acestui simpozion și publicarea contribuțiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea colegială a acestora cu caracter dublu anonim (“double-blind review”).
Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți până la 1 octombrie a.c. la adresa de e-mail dusita.ristin@lls.unibuc.ro (lect. dr. Dușița Ristin).

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. Antoaneta Olteanu

Președintele Asociației Slaviștilor din România

Formular de înscriere 21-23 octombrie 2022

Application form

Invitație la sesiunea de slavistică,21-23 octombrie, 2022

Invitation to the conference

Program, Simpozion UB, 21-23 oct. 2022

Sesiunea de slavistică 2021

Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor”

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în zilele de 22 și 23 octombrie 2021 Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, sub egida Asociației Slaviștilor din România, va organiza în format online Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a IX-a, 2021).
Cu această ocazie, vă sugerăm următoarele teme de dezbatere și, de asemenea, sunt binevenite și oricare alte propuneri de cercetare din partea dvs.:
– studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume – perspective și provocări în lingvistică – noi metode și abordări ale fenomenelor literare – mentalități – structuri imagologice
– traducerea și comunicarea interculturală
– predarea limbilor străine în era digitală
– Secțiuni omagiale/ mese rotunde:
1. IVO ANDRIĆ – 60 de ani după premiului Nobel pentru literatura (1961)
2. F. M. DOSTOIEVSKI: 200 de ani de la naștere
Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Taxa de participare este de 15 euro/ 70 ron, ce acoperă
cheltuielile prilejuite de publicarea articolelor și studiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea lor în sistem peer-review.
Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză și franceză.
Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți până pe 8 octombrie a.c. la adresa: dusita.ristin@lls.unibuc.ro.

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. Antoaneta Olteanu, Președintele Asociației Slaviștilor din România

Program Conferință 22-23 octombrie 2021, Universtatea din București

Formular de inscriere RO, 22-23 octombrie, 2021, Univ. Bucuresti

Romanian Slavic Studies, University of Bucharest 2021, formular English – Română

invitatie sesiune 2021-22-23 octombrie, Romana

Invitation English, 22-23 October, University of Bucharest_Aug29

 

Sesiunea de rusistică 2021

Sesiunea științifică Omul și Cosmosul

5-6 iunie 2021

Sesiunea ştiinţifică este dedicată împlinirii a 60 de ani de la primul zbor al omului în cosmos (Iuri Gagarin) și a 40 de ani de la zborul în cosmos al unicului cosmonaut român (Dumitru Dorin Prunariu).

Manifestarea propune următoarele direcţii tematice:

1. Lingvistică (terminologie/etimologie/direcții actuale de cercetare)

2. Literatură (probleme de poetică și filosofie)

3. Limbi, mentalităţicomunicare interculturală

4. Tehnologii inovative în învățarea limbii ruse ca limbă străină/ limbilor străine

Limbile manifestării sunt: româna şi rusa (eventual, engleza).

Formularul de înscriere :

Colegii care doresc să participe sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere alăturat şi să-l expedieze, pâna la data de 1 iunie 2021, la adresa electronică :

filologie.rusa@gmail.com .

Lucrările in extenso (aprox. 10 pag.) vor fi publicate în rev. „Filologie rusă” şi le aşteptăm până cel târziu la data de 1 august 2021.

Formular de înscriere >>>

Program conferință Omul și cosmosul_Программа конференции Человек и космос >>>

Sesiunea de slavistică 2020

SLAVISTICA ROMÂNEASCĂ ȘI DIALOGUL CULTURILOR 2020

PROVOCĂRILE TIMPULUI

23-24 Octombrie 2020

Programul conferinței

Sesiunea de slavistică 2019

În zilele de 20 și 21 septembrie 2019, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, sub egida Asociației Slaviștilor din România, va organiza Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor 2019. 70 de ani de slavistică românească la Universitatea din București”. Cu această ocazie se vor dezbate următoarele teme pe secțiuni: studiul limbilor și culturilor slave în Europa; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; mentalități; structuri imagologice, precum și două mese rotunde: Ioan Bogdan – profesorul, cercetătorul, omul. Comemorarea centenarului morții slavistuluiOndrej Štefanko – promotor al culturii slovace din România.

Caravana Universității din București va fi prezentă cu producția editorială EUB a ultimilor ani în domeniul culturilor slave.

La această manifestare vor participa peste 80 de profesori universitari, cercetători, doctoranzi, slaviști cunoscuți din străinătate: Bulgaria, Polonia, Serbia,  Slovacia,  Austria, Finlanda, Franța precum și din țară: Cluj-Napoca,  Craiova, Iași și Timișoara.

Detalii despre eveniment, precum și programul complet al acestuia, pot fi accesate aici:

Conferința metodico-științifică „Universul limbii ruse: coduri și decodări”

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUS Ǎ ŞI SLAVĂ, al FACULTĂŢII DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

din cadrul UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

la iniţiativa

ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ DIN ROMÂNIA

şi în parteneriat cu:

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢII INTERETNICE din cadrul GUVERNULUI ROMÂNIEI,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE,

COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

vă invită să participaţi la conferinţa metodico-ştiinţifică pe tema

„Universul cărţii ruse: coduri şi decodări”

04-07 iulie 2019

Manifestarea – având o componentă ştiinţifică şi una didactică – este dedicată Anului cărţii în România şi Anului teatrului în Rusia, ocazie cu care putem să marcăm şi nişte date mai mult sau mai puţin rotunde. De pildă, un moment special îl va constitui marcarea a 20 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Dmitri Sergheevici Lihaciov – filolog de renume mondial, autoritate recunoscută în domeniul istoriei literaturii ruse şi al culturii ruse, al cărui discipol, la fel de renumit, este scriitorul Evgheni Vodolazkin.

Tema propusă este deschisă abordării oricărui autor rus/ slav ori din alte spaţii culturale, precum şi altor discipline conexe (istorie, filosofie, arte).

Manifestarea ştiinţifică presupune următoarele direcţii tematice :

1. Autori şi stiluri auctoriale. Teme şi motive literare.

2. Text, limbă şi mentalitate .

3. Interferenţe culturale. Dialogul intercultural şi al artelor.

De asemenea, sunt planificate două mese rotunde:

•  Traducerea ca mijloc de comunicare interculturală şi ca obiect de studiu

•  Olimpiada şcolară de limba rusă – alinierea la exigenţele actuale

Şi un master-class: Predarea limbii şi literaturii ruse în învăţământul preuniversitar şi universitar: probleme şi perspective

Limbile manifestării sunt: româna şi rusa.

Formularul de înscriere :

Colegii care doresc să participe sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere alăturat şi să-l expedieze, până la data de 10 iunie 2019 , la adresa electronicǎ :

filologie.rusa@gmail.com

Colegii din învăţământul preuniversitar vor primi certificate de participare la activităţile din cadrul manifestării didactico-ştiinţifice, care va fi considerată ca o formă de pregătire profesională continuă.

 Lucrările in extenso (maxim 12 pag.) vor fi publicate în nr. 2/2019 al rev. „Filologie rusă” (cotată în categoria B) şi le aşteptăm până cel târziu la data de 15 august 2019.

Invitație_sesiune_2019

Programul conferinței

Conferința internațională „Slaviștii la centenarul Marii Uniri - Slavistica românească și dialogul culturilor”, București, 21-22 septembrie 2018

Programul conferințeiProgram_Final Symposium Bucharest 2018

Sesiunea științifică „Cultura rusă – specific şi universal”, 20-21 aprilie 2018, București
Simpozionul internațional „Pavel-Iosef Safarik - 180 de ani de slavistică românească”, 26 oct. 2017, București
Simpozionul internațional „Ivo Andric în context european”, 12 oct. 2017, București
Conferința internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor”, 22-23 sept. 2017

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, împreuna cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Universitatea din București, în parteneriat cu Asociația Slaviștilor din România, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, Uniunea Ucrainenilor din România, organizează și în acest an conferința internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor – 2017” în zilele de 22 și 23 septembrie.

Evenimentul se constituie într-o manifestare de mare amploare, la care participă colegi universitari și cercetatori științifici de renume atât din țara, cât și din strainatate – Bosnia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Ucraina, Ungaria. Comunicarile celor aproape 100 de participanți se regasesc în programul care poate fi consultat aici.

În afară de cele trei secțiuni clasice – literatură, lingvistică, mentalități –, conferința mai gazduiește, în atmosfera de dialog cultural care o caracterizează, conferința consacrată scriitoarei slovace Božena Slancíková-Timrava, o alta dedicată scriitorului ucrainean Osîp Makovei, celebrați la aniversarea a 150 de ani de la naștere, precum și conferința anuală a Comisiei de balcanistică de pe lânga Comitetul Internațional al Slaviștilor, gazduită pentru prima dată de țara noastră.

 

Sesiunea științifică „Genii și arte poetice”, 5 mai 2017, București

Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, în colaborare cu Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România vă invită să participați la sesiunea științifică Genii și arte poetice, 5 mai 2017.
Sesiunea ştiinţifică este dedicată Anului internaţional A.S. Puşkin , însă tema propusă de noi este deschisă abordării oricărui autor rus/ slav ori din alte spaţii culturale, precum şi altor discipline conexe.

Manifestarea presupune următoarele direcţii tematice :

1. Sub semnul lui A.S. Puşkin ( Romantismul universal; Realismul universal; Puşkin şi literatura universală; Drama individului în raport cu puterea autocrată; Condiţia geniului – între grandoare şi decădere etc .)

2. Arte poetice. Stiluri auctoriale.

3. Limbi şi mentalităţi.

04_21_59_41Program_sesiune_Puskin_2017

Sesiunea internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a XI-a, 2023)