În zilele de 20 și 21 septembrie 2019, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, sub egida Asociației Slaviștilor din România, va organiza Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor 2019. 70 de ani de slavistică românească la Universitatea din București”. Cu această ocazie se vor dezbate următoarele teme pe secțiuni: studiul limbilor și culturilor slave în Europa; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; mentalități; structuri imagologice, precum și două mese rotunde: Ioan Bogdan – profesorul, cercetătorul, omul. Comemorarea centenarului morții slavistuluiOndrej Štefanko – promotor al culturii slovace din România.

Caravana Universității din București va fi prezentă cu producția editorială EUB a ultimilor ani în domeniul culturilor slave.

La această manifestare vor participa peste 80 de profesori universitari, cercetători, doctoranzi, slaviști cunoscuți din străinătate: Bulgaria, Polonia, Serbia,  Slovacia,  Austria, Finlanda, Franța precum și din țară: Cluj-Napoca,  Craiova, Iași și Timișoara.

Detalii despre eveniment, precum și programul complet al acestuia, pot fi accesate aici:

Conferința metodico-științifică „Universul limbii ruse: coduri și decodări”

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUS Ǎ ŞI SLAVĂ, al FACULTĂŢII DE LIMBI ŞI LITERATURI STRǍINE

din cadrul UNIVERSITĂŢII DIN BUCUREŞTI

la iniţiativa

ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA RUSĂ DIN ROMÂNIA

şi în parteneriat cu:

DEPARTAMENTUL PENTRU RELAŢII INTERETNICE din cadrul GUVERNULUI ROMÂNIEI,

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE,

COMUNITATEA RUŞILOR LIPOVENI DIN ROMÂNIA

vă invită să participaţi la conferinţa metodico-ştiinţifică pe tema

„Universul cărţii ruse: coduri şi decodări”

04-07 iulie 2019

Manifestarea – având o componentă ştiinţifică şi una didactică – este dedicată Anului cărţii în România şi Anului teatrului în Rusia, ocazie cu care putem să marcăm şi nişte date mai mult sau mai puţin rotunde. De pildă, un moment special îl va constitui marcarea a 20 de ani de la trecerea în nefiinţă a lui Dmitri Sergheevici Lihaciov – filolog de renume mondial, autoritate recunoscută în domeniul istoriei literaturii ruse şi al culturii ruse, al cărui discipol, la fel de renumit, este scriitorul Evgheni Vodolazkin.

Tema propusă este deschisă abordării oricărui autor rus/ slav ori din alte spaţii culturale, precum şi altor discipline conexe (istorie, filosofie, arte).

Manifestarea ştiinţifică presupune următoarele direcţii tematice :

1. Autori şi stiluri auctoriale. Teme şi motive literare.

2. Text, limbă şi mentalitate .

3. Interferenţe culturale. Dialogul intercultural şi al artelor.

De asemenea, sunt planificate două mese rotunde:

•  Traducerea ca mijloc de comunicare interculturală şi ca obiect de studiu

•  Olimpiada şcolară de limba rusă – alinierea la exigenţele actuale

Şi un master-class: Predarea limbii şi literaturii ruse în învăţământul preuniversitar şi universitar: probleme şi perspective

Limbile manifestării sunt: româna şi rusa.

Formularul de înscriere :

Colegii care doresc să participe sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere alăturat şi să-l expedieze, până la data de 10 iunie 2019 , la adresa electronicǎ :

filologie.rusa@gmail.com

Colegii din învăţământul preuniversitar vor primi certificate de participare la activităţile din cadrul manifestării didactico-ştiinţifice, care va fi considerată ca o formă de pregătire profesională continuă.

 Lucrările in extenso (maxim 12 pag.) vor fi publicate în nr. 2/2019 al rev. „Filologie rusă” (cotată în categoria B) şi le aşteptăm până cel târziu la data de 15 august 2019.

Invitație_sesiune_2019

Programul conferinței

Conferința internațională „Slaviștii la centenarul Marii Uniri - Slavistica românească și dialogul culturilor”, București, 21-22 septembrie 2018

Programul conferințeiProgram_Final Symposium Bucharest 2018

Sesiunea științifică „Cultura rusă – specific şi universal”, 20-21 aprilie 2018, București
Simpozionul internațional „Pavel-Iosef Safarik - 180 de ani de slavistică românească”, 26 oct. 2017, București
Simpozionul internațional „Ivo Andric în context european”, 12 oct. 2017, București
Conferința internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor”, 22-23 sept. 2017

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, împreuna cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și Universitatea din București, în parteneriat cu Asociația Slaviștilor din România, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România, Uniunea Ucrainenilor din România, organizează și în acest an conferința internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor – 2017” în zilele de 22 și 23 septembrie.

Evenimentul se constituie într-o manifestare de mare amploare, la care participă colegi universitari și cercetatori științifici de renume atât din țara, cât și din strainatate – Bosnia, Bulgaria, Cehia, Franța, Germania, Polonia, Rusia, Serbia, Slovacia, Ucraina, Ungaria. Comunicarile celor aproape 100 de participanți se regasesc în programul care poate fi consultat aici.

În afară de cele trei secțiuni clasice – literatură, lingvistică, mentalități –, conferința mai gazduiește, în atmosfera de dialog cultural care o caracterizează, conferința consacrată scriitoarei slovace Božena Slancíková-Timrava, o alta dedicată scriitorului ucrainean Osîp Makovei, celebrați la aniversarea a 150 de ani de la naștere, precum și conferința anuală a Comisiei de balcanistică de pe lânga Comitetul Internațional al Slaviștilor, gazduită pentru prima dată de țara noastră.

 

Sesiunea științifică „Genii și arte poetice”, 5 mai 2017, București

Universitatea din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, în colaborare cu Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România vă invită să participați la sesiunea științifică Genii și arte poetice, 5 mai 2017.
Sesiunea ştiinţifică este dedicată Anului internaţional A.S. Puşkin , însă tema propusă de noi este deschisă abordării oricărui autor rus/ slav ori din alte spaţii culturale, precum şi altor discipline conexe.

Manifestarea presupune următoarele direcţii tematice :

1. Sub semnul lui A.S. Puşkin ( Romantismul universal; Realismul universal; Puşkin şi literatura universală; Drama individului în raport cu puterea autocrată; Condiţia geniului – între grandoare şi decădere etc .)

2. Arte poetice. Stiluri auctoriale.

3. Limbi şi mentalităţi.

04_21_59_41Program_sesiune_Puskin_2017

Sesiunea internațională „Slavistica românească și dialogul culturilor”, București, 20-21 septembrie 2019