Profesori coordonatori de teze de doctorat:

 • Prof. dr. Constantin Geambașu, contact: kgeambasu@yahoo.com
  • Domenii de cercetare:
   • Literatură şi cultură polonă (sec. XIX-XX)
   • Imagologie şi teoria mentalităţilor
   • Literaturi slave comparate
 • Prof. dr. Mihaela Moraru, contact: mihaelamoraru01@yahoo.com
  • Domenii de cercetare:
   • Literatura rusă
   • Arta rusă
   • Istoria teatrului rus (de la text la spectacol)
   • Aspecte ale traductologiei aplicate
 • Prof. dr. habil. Antoaneta Olteanu, contact: antoaneta_o@yahoo.com
  • Domenii de cercetare:
   • Literatură rusă
   • Literatură comparată
   • Literatură antitotalitară
   • Civilizație rusă și sovietică
   • Mentalități
   • Etnologie