SECȚIA DE FILOLOGIE POLONĂ – SCURT ISTORIC

Limba și literatura polonă se studiază fără întrerupere la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București din anul 1949, beneficiind inclusiv de prezența lectorilor polonezi, potrivit prevederilor acordurilor bilaterale dintre România și Polonia.

Secţia de limbă şi literatură polonă s-a dezvoltat treptat, devenind specializare principală în cadrul ciclului de licenţă cu dublă specializare în filologie (limba polonă A – o limbă străină B).

Activitatea didactică desfășurată în cadrul secției este centrată pe pregătirea de specialitate a studenților în domeniul filologiei. În ceea ce priveşte activitatea ştiinţifică, membrii colectivului se orientează spre studiul relaţiilor lingvistice și literare polono-române, în spiritul tradiţiei iniţiate de celebrul slavist român, Ioan BOGDAN (1864-1919) – fondatorul Catedrei de Slavistică la Universitatea din Bucureşti (1891) și a părintelui polonisticii bucureștene – profesorul universitar Ion C. CHIȚIMIA (1908-1996). După absolvirea studiilor – începând cu prima promoție, îndrumată de profesorul Ion C. Chițimia, și pe parcursul următoarelor decenii – au fost angajați în cadrul secției: Elena Deboveanu (1953), Victor Jeglinschi (1954), Elena Timofte (1955), Maria Vârcioroveanu (1956), Ion Petrică (1959), Constantin Geambașu (1971), Cristina Godun (1997), Marina Ilie (2017). De-a lungul timpului, cadrele didactice titulare au întreprins numeroase activități științifice și de popularizare a limbii și culturii polone, participând în cadrul unor importante proiecte editoriale inițiate la nivelul secției și al departamentului. De asemenea, există o preocupare constantă pentru menținerea parteneriatelor cu lectoratele și facultățile de profil din străinătate.

1. Scurt istoric al secției de limba și literatura polonă_prof.C.Geambașu

Activitățile didactice și de cercetare sunt orientate simultan spre o mai bună familiarizare a studenților cu ceea ce constituie, în mod real, mediul științific și profesional în care vor activa în viitor ca filologi, traducători, interpreți de conferință, terminologi etc. sau cercetători, în urma aprofundării ulterioare a limbilor străine prin studiile de master și doctorat. Șansa pe care o oferă programul de licență constă nu numai în asimilarea limbii polone de la zero și consolidarea cunoștințelor de bază în ciclul I de licență, dar și în accesul la realizările de vârf și profund actuale în anumite segmente ale domeniului de specializare, iar o parte a efortului profesoral se concretizează în articole, studii, traduceri, suporturi de curs și materiale auxiliare menite să faciliteze documentarea și buna organizare a activităților în care sunt implicați studenții.

PROGRAME DE STUDII

Secția de limbă și literatură polonă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universității din Bucureşti este singura secţie de profil din ţară în cadrul căreia limba polonă se studiază ca limbă A, cu ofertă curriculară completă (limbă şi literatură), în combinație cu o altă limbă străină.

Studii universitare de licență:

1) Limba și literatura polonă – Specializarea A (Filologie), cu admitere o dată la doi ani, pe baza mediei de la Bacalaureat

CURSURI (Specializarea A – Polonă): Structura limbii polone; Literatură și cultură polonă; Practica limbii polone; Concepte de lingvistică modernă; Concepte de teorie literară; Literatură comparată; Curs opțional de limbă polonă; Curs opțional de literatură polonă

2) Limba și literatura polonă – Specializarea B (Limbi Moderne Aplicate), cu admitere o dată la doi ani sau în funcție de oferta specializărilor B a secției de Limbi Moderne Aplicate

CURSURI (Specializarea B – Polonă): Structura limbii; Civilizație; Practica limbii; Teoria traducerii; Terminologie

Limba polonă – Specializarea C (Limba a treia, Secția Traducători și Interpreți): Practica limbii polone

Modulul psihopedagogic. În cadrul studiilor de licență, studenții pot opta pentru programul de formare psihopedagogică (nivelul I).

COLECTIVUL SECȚIEI

În momentul de față, colectivul secției este format din:

  • Conf. univ.dr. Cristina Godun
  • Lect. univ. dr. Marina Ilie (https://unibuc.ro/user/marina.ilie/)
  • Justyna Szczepaniak, lector din Polonia

Cadrele didactice sunt autori ai unor cursuri de specialitate, monografii, antologii, ghiduri de conversație și dicționare, materiale pentru practica limbii destinate studenților, precum și traducători din literatura polonă.

DE CE LIMBA POLONĂ ȘI NU O ALTĂ LIMBĂ?

Polona este limbă oficială a Uniunii Europene, are aproape 45 de milioane de vorbitori, fiind parte a unei culturi și literaturi milenare cu tradiții recunoscute.

Limba polonă este ofertantă pentru tinerele generații de studenți ai Facultății de Limbi și Literaturi Străine prin prisma faptului că este mai puțin cunoscută și oferă o garanție în plus pe piața locurilor de muncă, pe lângă alte limbi de circulație largă cunoscute. Astfel, absolvenții secției noastre au posibilitatea să se angajeze ca traducători și interpreți în domenii precum turism, publicitate, în companii multinaționale, diplomație, ministere, administrație, mass-media, edituri și alte instituții culturale, să devină cercetători în institute ale Academiei Române ș.a.

MOBILITĂȚI ȘI ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI

Studenţii au posibilitatea de a-și îmbunătăţi performanţele lingvistice şi de a lua contact direct cu ţara a cărei limbă şi literatură constituie obiectul lor de interes prin intermediul burselor de studii oferite în cadrul programului Erasmus și al acordurilor bilaterale.

Alte oportunități:

  • Cursurile de vară, organizate de centre universitare poloneze cu tradiție în predarea limbii polone ca limbă străină: Varșovia, Cracovia, Pozanań, Wrocław, Katowice, Łódź, Lublin.
  • Implicarea în activitatea de cercetare științifică în cadrul cercurilor științifice studențești (cu posibilitatea prezentării și publicării lucrărilor).
  • Participarea la diverse acțiuni culturale organizate în cadrul FLLS, cu sprijinul Institutului Polonez din București și al Ambasadei Republicii Polone în România.

RESURSE ONLINE ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE:

Institutul Polonez din București: https://instytutpolski.pl/bucuresti/

Agenția Națională pentru Schimb Academic din Polonia: https://nawa.gov.pl/en/

Uniunea Poloneză din România: https://dompolski.ro/

Platforma CULTURE.PL: https://culture.pl/en

Universitatea din Varșovia: https://en.uw.edu.pl/

Universitatea Jagiellonă din Cracovia: https://en.uj.edu.pl/en_GB

Pagina de Facebook a Catedrei de Limba și Literatura Polonă: https://www.facebook.com/Catedra-de-Limba-Polona-106872416063991

Şcoala de vară de limbă, literatură şi cultură polonă din Cieszyn, Universitatea Sileziană din Katowice: https://www.sjikp.us.edu.pl/en/summer-school-of-polish-language-literature-and-culture/

2. POLONIA_Date generale

3. Interviu conf.dr. Cristina Godun – SUPL. DE CULTURĂ, 2019

4. Interviu prof.emerit C. Geambașu – Rev. de TRADUCERI LITERARE, 2016

5. Interviu lect.dr. M.Ilie – ANIMUS, 2018

Film de prezentare a Poloniei: VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=YCelkqmkxMs

Descoperă Polonia – Orașe poloneze

Varșovia – capitala Poloniei

Cracovia – oraș istoric și fostă capitală a Poloniei, ridicat la rangul de Oraș Cultural European în 1992 și 2000

Gdańsk –  cel mai important oraș pe coasta Balticii, centru istoric și cultural, cu exemple remarcabile de arhitectură gotică, renascentistă și barocă

Poznań – capitala regiunii Wielkopolska (Polonia Mare) și unul dintre orașele vechi ale Poloniei (sec. X), centru industrial și comercial