Evenimente științifice

Din mozaicul relațiilor româno-ceho-slovace
Ediția a II-a
= MASĂ ROTUNDĂ=
Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,
Str. Pitar Moș 7-13, Sala de Consiliu (et.1)
Marți, 25 iunie 2024, 10.00-12.00

Participanți:
o Prof. univ.dr. Axinia Crasovschi, director al Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, cuvânt în deschiderea evenimentului
o Prof.univ.dr. Peter Kopecký, fost ambasador al Republicii Slovace la București
o Dr. Mihai Dragnea, istoric, președinte al Asociației de Istorie Balcanică
o Prof.univ.dr. Anca Irina Ionescu, FLLS
o Prof. Dr. Vasile Buga, cercetător asociat la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, fost ambasador al României în Republica Cehă
o Lect. univ.dr. Diana Popescu, din cadrul Secției de limba și literatura cehă, DFRS – FLLS
o Lect.univ.dr. Ramona Zăvoianu-Petrovici, din cadrul Secției de limba și literatura slovacă, DRFS-FLLS

Organizatori:
lect.dr.Diana Popescu, diana.popescu@lls.unibuc.ro
lect.dr.Ramona Zăvoianu-Petrovici, ramona.zavoianu-petrovici@lls.unibuc.ro

În perioada 14-15 iunie 2024, Departamentul de Filologie rusă și slavă organizează conferința științifică „Limbă. Literatură. Cultură – provocări și perspective”.

Programul conferinței știinșifice_14-15 iunie 2024

Program de sală recital

90 de ani de limba cehă,

85 de ani de limba slovacă la Universitatea din București

 

          Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la absolvirea studiilor universitare, promoția 1974 vă invită la Sesiunea de comunicări Relații culturale româno-ceho-slovace, care se va desfășura vineri 17 mai 2024, ora 10 în cabinetul de limba cehă.

Programul conferinței

Admitere la Masteratul de Limba rusă aplicată. Tehnici de traducere

Iulie 2024

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ

Cercul ştiinţific studenţesc „Comunităţi multiculturale”*

organizează joi, 30 mai, de la ora 18, în sala Cabinetul de Limba cehă din str. Pitar Moș, nr. 7-13, parter, întâlnirea cu tema Lumina creatoare a Sfintelor Paști – atmosferă, aspirații, expresivitate și semnificații 

Cu acest prilej, au fost invitați să prezinte lucrări:

Ioan-Victor-David Cercel, anul I, Filologie slovacă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Comunitatea slovacă din Ținutul de Jos, reprezentări și evoluție istorică

Miruna Mocanu, anul III, Filologie cehă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Paștele în Cehia

Cosmina-Ștefana Ciobanu, Andrada Larisa Zăncescu, master, anul I, LRATT, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Prăznuirea sărbătorilor pascale în comunitățile religioase din Moldova

Dragoș Macovei, anul III, Filologie cehă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Obiceiuri populare cehe de la sfârșitul lunii aprilie

Profesori coordonatori: lect. dr. Diana Popescu, lect. dr. Dușița Ristin

* https://www.facebook.com/groups/1414509526122052

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR
DE LA DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ
EDIȚIA A TREISPREZECEA
BUCUREȘTI, 25 MAI 2024

Program sesiune șt studenți DFRS_25 mai 2024

Luni, 3 iunie 2024, organizăm, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, colocviul internațional „GOMBROWICZ – 120 de ani de la naștere”. Evenimentul, dedicat omagierii unuia dintre cei mai importanți autori polonezi și central-europeni, va avea loc începând cu ora 09:30 în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Str. Pitar Moș 7-13, et. 1, București).

Masa rotundă „Unicitatea și universalitatea operei lui Witold Gombrowicz” este o invitație de a-l (re)descoperi pe Gombrowicz prin ochii cititorilor români, la aproape cinci decenii de la primul său volum tradus în limba română. Reuniunea din deschiderea colocviului va prilejui o dezbatere privind creația și profilul intelectual al scriitorului polonez, în cadrul căreia profesori universitari și critici literari vor reliefa semnificațiile majore ale prozei sale nonconformiste, autoscopice și inovatoare. Vor lua cuvântul prof. univ. dr. emerit Adriana BABEȚI, prof. univ. dr. emerit Constantin GEAMBAȘU, criticul de teatru Oana CRISTEA GRIGORESCU, poetul Claudiu KOMARTIN și prof. univ. dr. Carmen MUȘAT. Discuția va fi moderată de lect. dr. Marina Ilie.

Dezbaterea „Gombrowicz – Who?” își propune o discuție liberă, cu traducători ai lui Witold Gombrowicz, pe tema receptării operei scriitorului în afara spațiului cultural polonez. Dacă se mai citesc operele lui Witold Gombrowicz, dacă mai este nevoie de ele și dacă mai este cunoscut și (re)tradus aflăm de la Ingmara BALODE (Letonia), Milica MARKIĆ (Serbia), Pau FREIXA TERRADAS (Spania) și George YACOUB (Polonia). Masa rotundă vă fi moderată în limba polonă de conf. dr. Cristina Godun.

Evenimentul aniversar se va încheia cu un atelier de colaje inspirate din creația lui Witold Gombrowicz, o ocazie inedită de a explora în mod creativ moștenirea literară a lui Witold Gombrowicz, într-un spațiu propice pentru schimbul de idei și experiențe. Sub îndrumarea lectorului de limba polonă Justyna Szczepaniak (Universitatea din București), participanții vor putea pătrunde în universul operei scriitorului, inspirându-se din bogăția imaginarului gombrowiczian și experimentând cu o varietate de materiale și forme pentru a oferi o interpretare personală a operelor scriitorului polonez. Atelierul va fi moderat în română, polonă și gombrowicziană.

Program Colocviu Gombrowicz 2024

Stimați colegi,

Sărbătorirea a 75 de ani de predare neîntreruptă a limbii și literaturii sârbe la Universitatea din București ne oferă prilejul de a vă invita să participați la Simpozionul Internațional „Filologia sârbă la a 75-a aniversare”, pe care dorim să-l organizăm în colaborare cu Filiala București a Uniunii Sârbilor din România.

Acest eveniment cultural și științific se va desfășura în zilele de 27 și 28 septembrie 2024, la Casa Universitarilor din București, în cadrul Zilelor culturii sârbe care au loc în această perioadă.

Găsiți atașat apelul detaliat și formularele de înscriere.

Limbile conferinței sunt: română, engleză, sârbă și toate celelalte limbi slave.

Formularele de înscriere vor fi trimise până la data de 31 mai la adresa de e-mail: symposium75@gmail.com

Vă rugăm să diseminați informația.

Vă așteptăm cu drag!

Comitetul de organizare:

Prof. dr. Axinia Crasovschi

Prof. dr. Octavia Nedelcu

Lect. dr. Anca Maria Bercaru

Lect. dr. Lidija Čolević

Lect. dr. Ruxandra Lambru

Lect. dr. Dușița Ristin

Dr. Mara Georgia Lixandru

Drd. Iulia Stăcescu

Dear Colleagues,

The celebration of 75 years of uninterrupted teaching of the Serbian language and literature at the University of Bucharest gives us the opportunity to invite you to participate in the International Symposium “The 75th Anniversary of Serbian Philology”, which we would like to organize in collaboration with The Bucharest branch of the Union of Serbs in Romania.

This cultural and scientific event will take place on September 27 and 28, 2024, at the University House (Casa Universitarilor”) in Bucharest, as part of the Days of Serbian Culture, event that also takes place during this period. The topics of the symposium are extremely varied, comprising themes from the field of Serbian and other Slavic cultures, languages and literatures, as well as from the field of the Romanian-Serbian intercultural relations that have developed over time.

The languages of the conference are: Romanian, English, Serbian and all other Slavic languages.

Duration of communications: 20 minutes (+ 10 minutes of discussion).

Registration forms will be sent by May 31 to the e-mail address: symposium75@gmail.com

Date for submission of works for publication: January 31, 2025.

There is no participation fee, and participants’ accommodation at the “Academica” Guest House of the University of Bucharest will be provided within the limits of available rooms.

Attached you will find the registration forms.

Organizing committee:

Professor PhD Axinia Crasovschi

Professor PhD Octavia Nedelcu

Associate Professor PhD Anca Maria Bercaru

Associate Professor PhD Lidija Čolević

Associate Professor PhD Ruxandra Lambru

Associate Professor PhD Dușița Ristin

PhD Mara Georgia Lixandru

Phd Candidate Iulia Stăcescu

Please see attachments below.

ROInvitație Filologia sârbă – 75 de ani, UB, România, 27-28 septembrie 2024

SR Српска филологија 75

ЕN Invitation_Serbian Philology_75years

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ

Cercul ştiinţific studenţesc „Comunităţi multiculturale”*

organizează joi, 25 aprilie, de la ora 17, în sala Cabinetul de Limba cehă din str. Pitar Moș, nr. 7-13, parter, întâlnirea cu tema Biografii, identități și modele culturale: Gheorghe Brancovici, Sofronie Vraceanski, B. P. Hasdeu. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii, doctoranzii din domeniul științelor umaniste (filologie, studii culturale, istorie, filosofie, jurnalistică, relații internaționale, drept, teologie), profesorii și cercetătorii.
Lucrările pregătite vor fi susținute de:
Teodora Popovici, drd., anul I, Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Un cronicar sârb despre Țara Românească: opera istorică a lui Gheorghe Brancovici
Marius Rață, Andrei Stamate, anul I, Filologie bulgară, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Sofronie Vraceanski – personalitate multiculturală europeană
Oana Dracinschi, anul II, Filologie ucraineană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, „Literatura nescrisă a popoarelor, o neprețuită comoară a cugetării” (B. P. Hasdeu)
Doinița Ștefania Pană, anul III, Filologie cehă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Obiceiul ceh precreștin „Morana”
Andrei Vlad Săndulescu, anul III, Filologie cehă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Înălțarea Armindenului în Cehia
Profesori coordonatori: lect. dr. Diana Popescu, conf. dr. Cătălina Puiu, lect. dr. Dușița Ristin
*https://www.facebook.com/groups/1414509526122052

Sesiune științifică 2024

Dragi colegi,

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că vineri 4 și sâmbătă 5 octombrie 2024 Departamentul de Filologie Rusă și Slavă al Universității din București, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, sub egida Asociației Slaviștilor din România, va organiza Simpozionul internațional Slavistica românească și dialogul culturilor, ediția a XII-a. Prima zi va fi cu prezență fizică la sediul facultății noastre, a doua zi și online. Vă așteptăm la București joi 3 octombrie.

Sugerăm următoarele teme de dezbatere, sunt însă binevenite și alte propuneri de cercetare:

•  studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume

•  perspective și provocări în lingvistică

•  noi metode și abordări ale fenomenelor literare

•  mentalități

•  structuri imagologice

•  traducerea și comunicarea interculturală

•  predarea limbilor străine în era digitală

O sesiune specială va fi dedicată aniversării a 90 de ani de la deschiderea lectoratului de limba cehă și 80 de ani de la deschiderea lectoratului de limba slovacă la Universitatea din București.

Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză și franceză.

Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Taxa de participare este de 15 euro/ 70 ron, care acoperă o parte a cheltuielilor de organizare și de publicare a articolelor și studiilor în revista Romanoslavica, după evaluarea lor în sistem peer-review.

În măsura posibilităților, se va asigura cazare gratuită la casa de oaspeți Gaudeamus a Universității din București. Acest detaliu va fi comunicat participanților în timp util.

Pentru a vă înscrie, vă rugăm să completați (în limba română sau în limba engleză) modelul de aplicație atașat acestei invitații și să-l trimiteți până cel târziu la data 15 septembrie a.c. pe adresa:

antoaneta.olteanu@lls.unibuc.ro

 

Pentru sesiunea aniversării lectoratelor de cehă și de slovacă, vă rugăm să trimiteți înscrierile la adresele:

sorin.paliga@lls.unibuc.ro

felicia.luta@lls.unibuc.ro

 

 

 

În numele Comitetului de organizare

Prof. dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof. dr.habil. Antoaneta Olteanu

Președintele Asociației Slaviștilor din România ­­

Invitație la Sesiunea de Slavistică

Formular de înscriere

Invitation to the symposium

Registration form

Stimați colegi,
Dragi studenți

Vă invităm să participați la concursul studențesc de traduceri, organizat de Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, în ziua de 27 aprilie 2024.
Concursul se va desfășura fizic, la sediul facultății noastre din str. Pitar moș, și va avea două secțiuni: Beletristică și Socio-uman. Se va accepta folosirea dicționarelor. Pentru a da posibilitatea tuturor celor care doresc să participe la ambele secțiuni, propunem următoarele intervale de timp:
h 9.00-11.00 – secțiunea de Text beletristic;
h 11.15-13.15 – secțiunea de Text socio-uman.
Formularul de înscriere la concurs este atașat la această invitație și va fi trimis la adresa de e-mail roman.petrasuc@lls.unibuc.ro, până la data de 20 aprilie 2024.

Comitetul de organizare

Mai jos găsiți invitația la concurs și formularul de înscriere.

Invitatie concurs studențesc de traduceri_27 aprilie 2024

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ

Cercul științific studențesc „Comunități multiculturale”

 

 organizează joi, 14 martie, de la ora 18, în sala Cabinetul de Limba cehă din str. Pitar Moș, nr.7-13, parter, sect. 1, întâlnirea cu tema Tradițiile și obiceiurile de primăvară la români, bulgari, cehi, croați, macedoneni, polonezi, rușii lipoveni, slovaci și ucraineni. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii, doctoranzii din domeniul științelor umaniste (filologie, studii culturale, istorie, filosofie, jurnalistică, relații internaționale, drept, teologie), profesorii și cercetătorii.

Vor prezenta această temă:

Anca Coman, studentă, anul I, master, Limbă rusă aplicată; tehnici de traducere, FLLS, Universitatea din București, Bulgarii „sârbi” din județul Dâmbovița,

Sanja Franković(Croația), lect. dr., FLLS, Universitatea din București, Carnival customs in Croatia,

Rodica Wijnbergh-Stan, (Olanda),etnolog, Despre Obiceiul Cucilor din Brănești, jud. Ilfov.

Organizatori: lect. dr. Dușița Ristin, prof. dr. Axinia Crasovschi.

Vă așteptăm cu drag!

*https://www.facebook.com/groups/1414509526122052

**https://www.novilist.hr/wp-content/uploads/2022/02/3002532-2048×1365.jpg

Conferința „Enclave slovace în Europa”

Programul conferinței

Sesiunea slaviștilor 2023

Stimați colegi,

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că, între 3-4 noiembrie 2023, Asociația Slaviștilor din România și Departamentul de Filologie rusă și slavă vor organiza în format fizic și, respectiv, online, Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a XI-a, 2023).

Temele de cercetare științifică pe care pe care le propunem spre dezbatere sunt: studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; istoria culturii și mentalităților; structuri imagologice; predarea limbilor străine în era digitală.

Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză. Organizatorii oferă participanților cazare gratuită la Casa de oaspeți „Gaudeamus” a Universității din București, în măsura posibilităților.

Taxa de participare este de 15 euro/ 75 RON și acoperă o parte din cheltuielile de organizare a acestui simpozion și publicarea contribuțiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea colegială a acestora cu caracter dublu anonim (“double-blind review”).

Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți pâ nă la 7 octombrie a.c. la adresa de e-mail dusita.ristin@lls.unibuc.ro (lect. dr. Dușița Ristin).

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. habil. Antoaneta Olteanu

Președintele Asociației Slaviștilor din România

Invitatie sesiunea de slavistică,3-4 noiembrie, 2023, Univ. București, Româna A

Formular de înscriere

Programul sesiunii științifice, 3-4 noiembrie, 2023

Sesiune științifică, 7-9 iulie 2023

Stimați colegi,

Cu părere de rău vă anunțăm că, din motive tehnice și organizatorice, sesiunea științifică Traducerea – mijloc de interacțiune culturală și obiect de studiu va fi reprogramată pentru toamnă, la o dată pe care o vom anunța mai târziu. Așteptăm însă lucrările dvs în vederea publicării în volum, până la data de 1 septembrie. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Comitetul de organizare

Anunțul inițial

Vă invităm să participați la Simpozionul cu participare internațională „Traducerea – mijloc de interacțiune culturală și obiect de studiu”, organizat de Departamentul de Filologie rusă și slavă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București și de Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România, în perioada 7-9 iulie 2023 (format fizic și online).

Simpozionul își propune să aducă în prim plan o tematică din domeniul vast al traducerilor, precum:

– Dezbaterea evoluției și a direcţiilor actuale din teoria traducerii;

– Particularităţile procesului de traducere din/în limbile străine;

– Traducerile din literatura minoritătilor nationale;

– Probleme practice ale traducerii textului literar sau nonliterar la diferite niveluri ale limbii; problema transliterarii din literaturile slave;

– Traducere si retraducere;

– Statutul de creator al traducătorului.

Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave și engleză.

Durata comunicărilor: 20 de minute (+10 minute discuții).

Formularele de înscriere vor fi trimise până la data de 28 iunie la adresa lect. dr. Dușița Ristin, e-mail: unibuc.traduceri@gmail.com

Trimiterea lucrărilor pentru publicare se va face până în data de 1 septembrie a.c.

Cazarea participanților la Casa de Oaspeți „Academica” a Universității din București va fi asigurată de organizatori, în măsura posibilităților.

Taxa de participare la simpozion este de 75 RON/15 Euro și acoperă mapa conferinței, pauzele de cafea, precum și publicarea comunicării în volumul simpozionului.

 

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Comitetul de organizare

 

Lect. dr. Aliona BIVOLARU

Lect. dr. Teodora BOBOC

Prof. dr. Axinia CRASOVSCHI

Conf. dr. Cristina GODUN

Lect. dr. Marina ILIE

Prof. dr.emerit Anca Irina IONESCU

Lect. dr. Maria LAȚCHICI

Lect. dr. Florentina MARIN

Prof. dr. emerit Mihaela MORARU

Prof. dr.emerit Octavia NEDELCU

Lect. dr. Ramona PETROVICI-ZĂVOIANU

Lect. dr. Diana POPESCU

Conf. dr. Cătălina PUIU

Lect. dr. Dușița RISTIN

Lect. dr. Iulia TIMOFTE

Invitație simpozion Traduceri, București, 7-9 iulie 2023

Conference Invitation, Bucharest, July, 7-9, 2023

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

Pe 27 mai 2023 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București), ediția a 12-a, la care sunteţi invitaţi să participaţi.

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi:

 1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, civilizației, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
 2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
 3. Scrieţi cinci pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din 27 mai 2023.
 4. Vă înscrieţi în program, în perioada 24 aprilie – 24 mai 2023 prin completarea formularului atașat și trimiterea lui la adresa slovo@lls.unibuc.ro.
 5. Pregătiţi, până la data de 30 august 2023, varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 13 (la Editura Universității din București), după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:

– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;

– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice și de a desfășura activitate de cercetare științifică;

– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;

– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări;

– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente și din alte centre universitare. Dacă vor fi studenți din alte centre universitare care doresc să participe la conferință, vom organiza și o secțiune online.

 Participarea la sesiunea științifică și/ sau publicarea unui studiu este considerată practică profesională și de cercetare. Studenții implicați vor primi adeverință în acest sens.

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr.habil. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

Adresa de comunicare cu organizatorii: slovo@lls.unibuc.ro

Mai multe despre volumul „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/revista-slovo/

Formular inscriere_2023

Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a X-a, 2022)

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că, între 21-23 octombrie 2022, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă și Asociația Slaviștilor din România vor organiza în format fizic (21-22 octombrie 2022) și, respectiv, online (23.10.2022) Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a X-a, 2022).
Cu acest prilej, vă sugerăm câteva teme de dezbatere, precum: studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; istoria culturii și mentalităților; structuri imagologice; predarea limbilor străine în era digitală.
Secțiunea omagială organizată:
1. Centenarul Vasko Popa (1922-2022)
Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză și franceză. Organizatorii oferă participanților cazare gratuită la Casa de oaspeți „Gaudeamus” a Universității din București, în măsura posibilităților.
Taxa de participare este de 15 euro/ 75 RON și acoperă o parte din cheltuielile de organizare a acestui simpozion și publicarea contribuțiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea colegială a acestora cu caracter dublu anonim (“double-blind review”).
Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți până la 1 octombrie a.c. la adresa de e-mail dusita.ristin@lls.unibuc.ro (lect. dr. Dușița Ristin).

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. Antoaneta Olteanu

Președintele Asociației Slaviștilor din România

Formular de înscriere 21-23 octombrie 2022

Application form

Invitație la sesiunea de slavistică,21-23 octombrie, 2022

Invitation to the conference

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

Pe 21 mai 2022 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București), ediția a 11-a, online, la care sunteţi invitaţi să participaţi.

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi:
1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi vă pregătiţi să construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
3. Scrieţi 5 pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din 21 mai 2022.
4. Vă înscrieţi în program, în perioada 20 aprilie – 18 mai 2022 prin completarea fișei atașate și trimiterea ei la adresa sesiune2017@gmail.com
5. Pregătiţi, până la data de 30 august 2022 , varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 11 (la Editura Universității din București), după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:
– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;
– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;
– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice;
– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări;
– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente și din alte centre universitare.

Activitatea de cercetare a studenților (participarea la sesiunea științifică și publicarea în volum) este considerată practică profesională, pentru care se va elibera adeverință.

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

Adresa de comunicare cu organizatorii: sesiune2017@gmail.com

Mai multe despre volumul „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/cercetare-studenteasca/

Formular de înscriere: Formular inscriere_2022

Programul sesiunii: 2022_Program_sesiune stiintifica_final

Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor”

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în zilele de 22 și 23 octombrie 2021 Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, sub egida Asociației Slaviștilor din România, va organiza în format online Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a IX-a, 2021).
Cu această ocazie, vă sugerăm următoarele teme de dezbatere și, de asemenea, sunt binevenite și oricare alte propuneri de cercetare din partea dvs.:
– studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume – perspective și provocări în lingvistică – noi metode și abordări ale fenomenelor literare – mentalități – structuri imagologice
– traducerea și comunicarea interculturală
– predarea limbilor străine în era digitală
– Secțiuni omagiale/ mese rotunde:
1. IVO ANDRIĆ – 60 de ani după premiului Nobel pentru literatura (1961)
2. F. M. DOSTOIEVSKI: 200 de ani de la naștere
Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Taxa de participare este de 15 euro/ 70 ron, ce acoperă
cheltuielile prilejuite de publicarea articolelor și studiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea lor în sistem peer-review.
Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză și franceză.
Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți până pe 8 octombrie a.c. la adresa: dusita.ristin@lls.unibuc.ro.

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. Antoaneta Olteanu, Președintele Asociației Slaviștilor din România

Program Conferință 22-23 octombrie 2021, Universtatea din București

Formular de inscriere RO, 22-23 octombrie, 2021, Univ. Bucuresti

Romanian Slavic Studies, University of Bucharest 2021, formular English – Română

invitatie sesiune 2021-22-23 octombrie, Romana

Invitation English, 22-23 October, University of Bucharest_Aug29

Sesiunea științifică Omul și Cosmosul

5-6 iunie 2021

Sesiunea ştiinţifică este dedicată împlinirii a 60 de ani de la primul zbor al omului în cosmos (Iuri Gagarin) și a 40 de ani de la zborul în cosmos al unicului cosmonaut român (Dumitru Dorin Prunariu).

Manifestarea propune următoarele direcţii tematice:

1. Lingvistică (terminologie/etimologie/direcții actuale de cercetare)

2. Literatură (probleme de poetică și filosofie)

3. Limbi, mentalităţicomunicare interculturală

4. Tehnologii inovative în învățarea limbii ruse ca limbă străină/ limbilor străine

Limbile manifestării sunt: româna şi rusa (eventual, engleza).

Formularul de înscriere :

Colegii care doresc să participe sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere alăturat şi să-l expedieze, pâna la data de 1 iunie 2021, la adresa electronică :

filologie.rusa@gmail.com .

Lucrările in extenso (aprox. 10 pag.) vor fi publicate în rev. „Filologie rusă” şi le aşteptăm până cel târziu la data de 1 august 2021.

Formular de înscriere >>>

Program conferință Omul și cosmosul_Программа конференции Человек и космос >>>

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

 

La sfârșitul lunii mai 2021 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă, la care sunteţi invitaţi să participaţi!

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi sunt următorii:
1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi vă pregătiţi să construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
3. Scrieţi 5 pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din mai 2021.
4. Vă înscrieţi în program, în perioada care va fi anunțată, prin completarea unei fișe.

 1. Pregătiţi, până la 15 august 2021, varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 9 (la Editura Universității din București) până la sfârşitul anului, după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

 

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:
– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;
– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;
– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice;
– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări, de comunicare orală;

– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente.

Activitatea de cercetare a studenților (participarea la sesiunea științifică și publicarea în volum) este considerată practică profesională, pentru care se va elibera adeverință.

 

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

 

Adresă de comunicare cu organizatorii: sesiune2017@gmail.com

Mai multe despre „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/cercetare-studenteasca/

Sesiune slavistică 2020

În perioada 23 și 24 octombrie 2020, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, sub egida Asociației Slaviștilor din România și a Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România, organizează Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor 2020. Provocările timpului”, în format online.

Cu această ocazie, vă propunem următoarele teme de dezbatere:

– studiul limbilor și culturilor slave în Europa

– perspective și provocări în lingvistică

– noi metode și abordări ale fenomenelor literare

– mentalități

– structuri imagologice

– traducerea și comunicarea interculturală

– predarea limbilor străine în era digitală

Invitația la sesiunea științifică poate fi consultată aici.

Ziua culturii ucrainene

INVITAŢIE

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă al Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, are onoarea de a vă
invita să participaţi la Ziua Culturii Ucrainene.

Evenimentul va avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 14:00, în Sala de
Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Adresa: Str. Pitar Moș 7-11, Sector 1, Bucureşti.

Vă aşteptăm cu drag!

Descarcă program – Ziua culturii ucrainene

ЗАПРОШЕННЯ

Департамент слов’янської філології Факультету іноземних мов
Бухарестського Університету, за підтримки
Посольства України в Румунії, має честь запросити
взяти участь у Дні Української Культури.

Захід відбудеться у п’ятницю, 17 травня 2019, о 14:00 годині в залі засідань Факультету іноземних мов .

Адреса: вулиця Пітар Мош 7-11, сектор 1, м. Бухарест.

 „Citiți-l pe Ivan Stankov! Nu vreau să mă bucur doar eu de descoperirea acestei cărți de o rară, evanescentă și nostalgică frumusețe, care ne aduce-n minte nouă, cititorilor români, când povestirile mitice, spiritualizate, ale lui Ștefan Bănulescu, când lumea prodigioasă a prozelor lui Dan Coman.
 Satul de pe malul drept al Dunării, de unde încep și unde sfârșesc cele douăsprezece povestiri, e un Macondo bulgar străbătut de un fior bogomilic. Poveștile mai multor generații de pescari, marinari, muncitori aflați mereu pe drumuri, femei și copii rămași acasă, emigranți în Argentina și Italia se încrucișează în sclipirea constantă și fascinantă a apelor. Glasurile celor vii și-ale celor morți se-amestecă indiscernabil cu marele glas al Dunării, care nu străbate doar pământurile, ci trece literalmente prin trupul fiecărui personaj, despărțind malul său drept de cel stâng. Mi-e greu să-mi aduc aminte de altă scriere în care apa să aibă un glas la fel de copleșitor: sicriele plutesc în gropi pline de apă și refuză să se scufunde, ploile și grindina sunt apocaliptice ca-n scenele de diluviu dantești, oamenii mor mereu în apă și prin apă, iar când Dunărea seacă până la fund ies în procesiuni și se amestecă iar printre cei vii. Vizionarismul cărții se umflă misterios din cel mai arid material: pietrele de râu sunt calde și cresc, femeile miros a pâine caldă, florile de mină evocă orașe îndepărtate. Detaliile sunt apropiate de ochii cititorului ca sub o lupă deformantă. Formulările, din loc în loc, au o grație memorabilă.
 Scrisă cu sobrietatea din Dubliners, cartea lui Ivan Stankov dă impresia de soliditate narativă, în ciuda poeziei vădite pretutindeni. În totului tot, Amintiri despre apă e pentru mine una dintre cele mai plăcute surprize din ultima vreme.“ – Mircea Cărtărescu

IVAN STANKOV s-a născut la 30 noiembrie 1956 în satul Gomotarți, regiunea Vidin. Din 1985 a îmbrățișat cariera universitară și actualmente este profesor la Universitatea din Veliko-Târnovo, unde ține cursuri de literatură bulgară. Pe lângă activitatea didactică, participă activ la viața literară din țara vecină, inclusiv cu articole și luări de poziție în presa de specialitate. În peisajul criticii literare bulgare, Ivan Stankov este o voce inovatoare și cu autoritate, cele șapte volume ale sale consacrate unor scriitori bulgari și unor aspecte din evoluția literaturii bulgare a secolelor XIX și XX fiind extrem de apreciate. Din anul 2014, odată cu apariția primului său roman, Amintiri despre apă. Re minor, putem vorbi și despre scriitorul Ivan Stankov. Al doilea volum, intitulat Străzi și vapoare. Sol minor, a fost publicat în 2017 – ambele romane fiind distinse cu prestigioase premii literare naționale. Ele constituie primele două părți ale unei trilogii sau ale unei „simfonii“. Prima carte, în re minor, este despre moartea unui sat, a doua, în sol minor, vorbește despre pieirea unui oraș, iar a treia – în sol major (Nume sub zăpadă. Sol major, nepublicată încă) – despre sfârșitul unei țări. După cum susține autorul, „cele trei acorduri stau la baza blues-ului, muzica tristă și romantică din care au luat naștere majoritatea stilurilor muzicale contemporane“.

Anunțuri

Limba slovenă

Limba macedoneană

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă anunță organizarea unei noi ediții a  

Concursului profesional de traduceri 2023 

Concursul este destinat tuturor studenților de la secțiile de limbi slave (bulgară, cehă, croată, polonă, rusă, sârbă, slovacă, ucraineană), indiferent de specializare și an de studii, și se desfășoară pe două secțiuni, în care se pot traduce texte din domeniile:

 1. a) beletristic
 2. b) socio-uman

Participanții se pot înscrie la una dintre cele două secțiuni de mai sus sau la ambele, la una sau mai multe limbi slave (dacă specializarea și/sau cunoașterea limbii permite acest lucru!)

Înscrierile se fac până pe data de 31 martie, la adresa de mail anton.breiner@lls.unibuc.ro

La înscriere trebuie precizate următoarele informații:

 1. numele și prenumele,
 2. specializarea și anul de studiu,
 3. opțiunile

De exemplu:

 1. Vasile Vasilescu,
 2. Filologie bulgară-rusă anul II,
 3. Bulgară beletristic și rusă socio-uman.

După terminarea perioadei de înscriere, participanții vor primi pe email textele pentru competiție, care trebuie traduse până pe data de 30 aprilie. Ceremonia de premiere și sesiunea de analiză a textelor propuse pentru traducere vor avea loc pe 27 mai.

Nu în ultimul rând, participarea la concursul de traduceri le oferă studenților posibilitatea de a primi o adeverință de practică profesională pentru munca depusă.

Vă așteptăm!

 

In memoriam prof. univ. dr. emerit Aneta Dobre (1939-2022)

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine din cadrul Universității din București anunţă cu mare regret trecerea în nefiinţă, după o grea suferință, a doamnei prof. univ. dr. emerit Aneta Dobre, distins dascăl și filolog, care și-a dedicat viața activității didactice și științifice, dar și comunității academice, în calitate de șef al Catedrei de Filologie rusă.

Aneta Dobre s-a născut la Galați, în noiembrie 1939, unde a parcurs și primii ani de școală. Studiile liceale le face la una din cele mai bune școli din Capitală, Liceul „Gheorghe Lazăr” (pe atunci Centrul școlar „2-10-13”) după absolvirea căruia, în 1957, se înscrie la Facultatea de Filologie a Universității din București (secția rusă-română, prima promoție cu dublă specializare).

În anul 1962 este repartizată ca asistent stagiar la Catedra de Literatura rusă a aceleași facultăți. Încă din studenție a fost preocupată de atingerea unei cât mai bune cunoașteri a limbii ruse, atât de bogate și de dificile. Studentă fiind, a început munca de translator și traducător (i-au apărut traduceri în antologii de proză rusă la Editura Univers). Apoi, în calitate de cadru didactic, s-a dedicat și cercetării științifice. Primul său volum, care i-a apărut în anul 1963 la Tipografia Universității, a fost o Antologie de Lirică rusă (sec. al XIX-lea) . Extrem de exigentă cu ceea ce a publicat, a considerat mereu că publicarea unei cărți presupune că ai ceva să transmiți într-o proprie viziune. Toate cărțile sale stau mărturie pentru acest crez.

Ca dascăl, a manifestat exigență în primul rând față de sine. Aici nu e vorba numai de vocație (absolut necesară în această meserie), ci și de permanentă pregătire a cursurilor și seminarelor, evitând rutina, ținând mereu seama și de adresa prelegerilor sale, adică de capacitatea de receptare a studenților, de interesul lor. Atitudinea aceasta creatoare a actului de predare, precum și carisma sa binecunoscută au conferit întotdeauna o atractivitate deosebită orelor pe care le-a ținut – fie că auditoriul era reprezentat de studenți sau de cadre didactice și nu numai. I-au fost recunoscute aceste calități fiind încă tânăr cadru didactic.

Astfel, în anul 1972, a fost invitată să țină ore de limba rusă, precum și de limba și cultura română în cadrul unor cursuri postuniversitare în Austria, fiind foarte apreciată de cursanții veniți din țări occidentale ale Europei și Canadei.

Evoluția sa profesională a fost apreciată în mod deosebit; în consecință, în anul 1984 i s-a conferit titlul de lector emerit, prin Ordinul Ministrului Învățământului.

Pe tot parcursul carierei sale de profesor a predat cam tot ceea ce se prevede în pregătirea profesională și științifică a studenților de la Secția de limba și literatura rusă. Dacă vorbim de domenii cu predilecție acestea se referă la cursuri de Istoria literaturii ruse, Cultura și civilizația rusă (sec. al XIX-lea), cursuri opționale în domeniul Poeziei ruse moderne, Teoria discursului și comunicării (Masterat). Puțini își mai amintesc că după 1989, prof. univ. dr. emerit Aneta Dobre a inițiat cursul de Cultură și civilizație (aparte de cel de literatură) și, în consecință, secția noastră a fost prima care l-a introdus în planul de învățământ.

Alte cursuri noi concepute pentru întregirea formării în specialitate și care azi se regăsesc în toate planurile de învățământ de la secția de Traducători, au fost, de exemplu, Teoria și practica traducerii, Teoria și practica textului. Am amintit de ele pentru că dovedesc permanenta sa preocupare pentru găsirea unor modalități de a îmbunătăți și diversifica pregătirea studenților. Așa cum de altfel, a conceput și un nou tip de masterat (interdisciplinar) în colaborare cu Academia de Studii Economice, intitulat Studii de cultură rusă și comunicare în afaceri, care s-a bucurat de interes din partea studenților – absolvenți de la diferite facultăți, inclusiv din alte țări.

Trebuie relevată în mod special activitatea prof. univ. dr. emerit Aneta Dobre ca șefă a Catedrei de Filologie Rusă timp de 12 ani (începând cu anul 1994), când, într-o perioadă foarte dificilă de permanente căutări și schimbări în procesul de predare și de organizare a direcțiilor de specializare în facultate, s-au căutat cele mai potrivite soluții pentru dezvoltarea secției noastre. În prezent, pregătirea se face pe trei direcții: filologie, traducători și L.M.A., iar catedra și-a dobândit un bun renume, acesta fiind câștigat și prin ”ambiția” Doamnei Aneta Dobre de a ne face cunoscuți și în comunitatea academică din afara granițelor țării.

La aceasta a contribuit și organizarea de prestigioase Simpozioane internaționale pe teme de interes ale științei actuale în domeniu. Spre ilustrare enumerăm câteva teme, care au stat la baza unor asemenea manifestări științifice: Limba rusă în contextul dialogului intercultural; Modernismul rus în cadrul modernismului european; Bicentenarul lui Pușkin. Actualitatea creației sale; Cercetarea textului; Spațiul și timpul ca paradigme culturale, etc. Rămâne ca un reper important în evoluția catedrei manifestarea jubiliară organizată în 2008 de Catedra de Filologie Rusă împreună cu Asociația profesorilor de limba și literatura rusă din România, cu prilejul împlinirii a 60 de existență și 75 de ani de rusistică în Universitatea din București. A fost un prilej cu care Catedra s-a prezentat și în fața colegilor din numeroase universități din alte țări cu un bilanț prestigios.

Întregește imaginea aceasta și o publicație periodică a Catedrei intitulată „Filologie rusă”, care, mai bine de un deceniu, a apărut sub coordonarea științifică a doamnei profesor, într-un format tot mai bine adaptat la exigențele unei reviste de profil, care ține la statutul său prin ținuta științifică.

Ca cercetător, s-a remarcat prin lucrări serioase consacrate creației lui Serghei Esenin (începând cu teza de doctorat susținută în anul 1977), dar și lui Boris Pasternak, devenind o voce competentă în domeniul eseninologiei și pasternakologiei românești. Cărțile sale, S. Esenin. Textul lumii; și Boris Pasternak. Poezia prozei și proza poeziei, care reprezintă un unghi de vedere original în interpretarea celor doi mari poeți, continuă să rămână surse de referință în critica literară românească. Numeroasele sale cărți, studii, articole, prefețe etc., publicate în reviste de specialitate și volume tematice atât în țară, cât și în străinătate, acoperă o arie de cercetare extrem de vastă care se referă la curente estetice și la scriitori reprezentativi din sec. XIX și XX: A. S. Pușkin, N. Gogol, I. Annenski, I. Turghenev, L. Tolstoi, F. Dostoievski, Al. Blok, A. Belîi, S. Esenin, A. Tolstoi, A. Ahmatova, M. Țvetaeva, B. Pasternak, O. Mandelștam, N. Gumiliov etc.

Maniera definitorie de abordare a fost aceea a unei perspective comparatiste, aducând în sprijinul argumentației elemente din diverse arii culturale, inclusiv problematica relațiilor literare româno-ruse. Demersul său în lucrările de acest gen, ca și în prelegeri de altfel, a îmbinat interpretarea științifică și componenta afectiv-emoțională, autoarea având talentul dar și convingerea că opera oricărui scriitor în discuție trebuie adusă cât mai aproape de receptor, că trebuie citită și cu sufletul. Vom enumera aici cărțile apărute la Editura Universității din București: Teme și variațiuni – 1994, Boris Pasternak. Poezia prozei și proza poeziei – 1997 (rămâne și unica monografie dedicată lui B. Pasternak, scrisă în România), Itinerare poetice. Postsimbolismul rus – 1997, Consonanțe – 2008, Poezia sovietică rusă. Lirica – 1978, 1981 – ediția a II-a (coautoare). De asemenea, volume colective (contribuind substanțial și la redactarea lor): A.S. Pușkin în context cultural românesc (1984), S. Esenin. Centenar (1996), A.S. Pușkin. 200, la acestea adăugându-se și conceperea volumelor tematice, care au adunat în paginile lor lucrările la simpozioanele amintite mai sus. Preocuparea pentru redactarea unor materiale didactice s-a materializat și în colaborarea pentru publicarea unor Prelegeri de limba și literatura rusă (patru volume: 1989, 1986, 1988, 1989).

Pentru întreaga sa activitate închinată dezvoltării rusisticii românești, Asociația Internațională a Profesorilor de Limba și Literatura Rusă (MAPRYAL) i-a conferit în anul 2002 prestigioasa Medalie de aur ”A.S. Pușkin”.

Comunitatea academică a Universității din București, alături de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi Departamentul de Filologie Rusă și Slavă deplâng trecerea sa în neființă și sunt alături de familia îndoliată.

Dumnezeu s-o odihnească!

Limba macedoneană ca limbă facultativă

Din acest an, cursul facultativ de limba macedoneană se oferă studenților anului I ai tuturor facultăților Universității din București. Profesorul va răspunde la toate întrebările referitoare la programul cursului facultative.

contact: Lect. Elena Gjorgjiovska

elenagorgiovska@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informații despre licență, sesiunea iunie 2022

Modulele și tematica examenului scris de licență pentru sesiunea iunie 2022 pot fi consultate la secțiunea Examen de licență.

Rezultatele concursului de acordare a gradaţiilor de merit

Proces verbal gradatii 2021

Limba slovenă ca limbă facultativă

Limba slovenă este o limbă slavă de sud, vorbită de aproximativ două milioane și jumătate de persoane, dintre care în jur de două milioane locuiesc în Slovenia iar restul în Italia, Ungaria, Austria, Croația (vecinii Sloveniei), respectiv în SUA, Canada, Argentina, Australia și altele (unde au emigrat în mare parte). Slovenia face parte din Uniunea Europeană, iar slovena este una dintre limbile sale oficiale și de lucru. În prezent, există 59 de lectorate de limba slovenă (pentru limba, literatura și cultura slovenă) la 59 de universități din întreaga lume.

Limba și literatura slovenă se studiază în România de peste 40 de ani, cu mici întreruperi. Lectoratul de limba slovenă a fost înființat în anul 1978, odată cu sosirea la București a lectorului de limba slovenă Peter Pal. După un an de activitate, a survenit o întrerupere mai lungă, iar din anul 1984 lectoratul funcționează neîntrerupt. Lectorii care au desfășurat activități la Lectoratul de limba slovenă sunt: Vida Rus, Irena Santoro, Mojca Šoštarko, Irena Oder, Aleksandra Boj și Boštjan Božič. Începând cu anul universitar 2017/2018, lector de limba slovenă este Katarina Dovč, absolventă a Secției de limba slovenă din cadrul Facultății de Studii Umaniste, Universitatea din Ljubljana.

Studenții și studentele care aleg să studieze limba slovenă finalizează cele patru semestre de studiu al limbii slovene prin susținerea unui examen în urma căruia primesc un certificat de competență lingvistică, iar la secția Traducători limba slovenă este evaluată cu trei puncte de credit.

Deși limba slovenă are statut de lectorat, nu de secție, lectoratul este extrem de activ prin organizarea de numeroase evenimente culturale. Pe lângă serile de film care se desfășoară în mod regulat, organizăm și evenimente muzicale și de teatru. Începând cu anul 2006, când a fost înființată Ambasada Republicii Slovenia la București (anterior în Varșovia), avem posibilitatea să organizăm și mai multe evenimente. În ultimii ani, am organizat împreună cu ambasada mai multe evenimente în cadrul cărora ne-au vizitat la București scriitori sloveni și alți artiști și creatori sloveni, am organizat diverse expoziții, ne-am prezentat pe piața europeană etc. Începând cu anul 2017 organizăm în fiecare an pentru studenții de limba slovenă o excursie de patru zile în Slovenia. De asemenea, participăm și la proiectele Universității din București, precum Săptămâna limbilor slave.

Vă așteptăm să învățați limba slovenă alături de noi!

Cursul facultativ de limba croată

Cursul facultativ de limba croată este oferit studenților din anul I de la toate facultăţile Universităţii din București. Este un curs de două ore pe săptămână timp de doi ani, conform unui orar pe care studenţii îl vor stabili cu profesorul. Limba de comunicare este engleza. În primul an, cursul corespunde nivelurilor de competenţă lingvistică A1-A2, iar în al doilea an nivelurilor A2-B1. Din punct de vedere tematic este axat pe situații din viața de zi cu zi și conține elemente de cultură croată. Profesorul va răspunde la toate întrebările referitoare la programul cursului facultativ și va trimite studenţilor materiale didactice înainte de începerea orelor.
Lect. dr. Sanja Franković – sanja.frankovic@gmail.com

Poster – Croatian language – facultative course

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

Pe 22 mai 2021 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă, ediția a 10-a, online, la care sunteţi invitaţi să participaţi.

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi:

 1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi vă pregătiţi să construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
 2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
 3. Scrieţi 5 pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din mai 2021.
 4. Vă înscrieţi în program, în perioada 20 aprilie – 17 mai 2021 prin completarea fișei atașate și trimiterea ei la adresa sesiune2017@gmail.com
 5. Pregătiţi, până la 20 august 2021, varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 9 (la Editura Universității din București) până la sfârşitul anului, după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:
– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;
– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;
– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice;
– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări;

– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente.

Activitatea de cercetare a studenților (participarea la sesiunea științifică și publicarea în volum) este considerată practică profesională, pentru care se va elibera adeverință.

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

Adresa de comunicare cu organizatorii: sesiune2017@gmail.com

Mai multe despre „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/cercetare-studenteasca/

Formular de înscriere_2021

IN MEMORIAM CONF. DR. MIHAI NISTOR

 

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, anunţă cu mare durere trecerea în nefiinţă, după o grea suferință, a conf. univ. dr. Mihai Nistor, distins filolog care și-a consacrat întreaga viață activității didactice și de cercetare în domeniul terminologiei și al sintaxei ruse.

Profesorul Nistor s-a născut la 9 noiembrie 1965. În perioada 1987-1992 a fost student al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, la secția de filologie rusă-română, timp în care a urmat și cursurile facultative de limbă și civilizație sârbo-croată, slovenă și bulgară – limbi pe care și le-a aprofundat în cadrul școlilor de vară de mai târziu, desfășurate la Belgrad, Ljubljana, Varna, respectiv, Moscova.

Studiile doctorale în domeniul terminologiei lingvistice și al sintaxei limbilor rusă și română, încheiate prin susținerea tezei de doctorat în martie 1999, l-au făcut un specialist remarcabil al Catedrei de Filologie Rusă, al cărei membru a devenit din 1993, parcurgând toate treptele didactice universitare de la preparator până la conferențiar.

Dascăl dedicat și conștiincios, conferențiarul univ. dr. Mihai Nistor a predat cursuri și seminare la discipline de profil, precum: Limba rusă contemporană – Sintaxa propoziției, Terminologie lingvistică, Limbaje specializate, Didactica limbii ruse ș.a., a condus lucrări de licență, fiind un bun pedagog și un excelent cunoscător al limbii ruse, cu o pronunție demnă de invidiat. În anul 2017, munca lui de dascăl a fost recompensată prin distincția Profesor Bologna, acordată de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România la 19 mai 2017, ediție desfășurată sub înaltul patronaj al Președintelui României.

În perioada 2000-2002, a reprezentat cu cinste România la Facultatea de Filologie a prestigioasei Universități de Stat „M. Lomonosov” din Moscova unde a funcționat ca lector de limba română.

Activitatea științifică a domniei sale s-a oglindit cu precădere în cărțile axate pe domeniul terminologiei și sintaxei, precum și în participarea la manifestări științifice naționale și internaționale cu articole, studii interesante și recenzii, publicate mai apoi în reviste de specialitate, precum „Romanoslavica”, „Filologie rusă” ș.a. De menționat și faptul că a fost redactorul-șef al numerelor XXI și XXII din „Filologie rusă”.

Ca membru al Catedrei de Filologie Rusă, iar mai apoi al Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Mihai Nistor s-a implicat fără rezervă și cu multă responsabilitate în activitățile administrative care au asigurat buna funcționare a lucrurilor, fiind un pilon de bază și un coleg pe care se putea conta.

Mihai Nistor a lăsat tuturor celor care l-au cunoscut imaginea unui dascăl de vocație, corect, harnic, extrem de modest, bun specialist, bun coleg, un om bun, al cărui zâmbet blajin va rămâne multă vreme în memorie.

Comunitatea academică a Universității din București, alături de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi Departamentul de Filologie Rusă și Slavă deplâng trecerea sa în neființă și sunt alături de familia îndoliată.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

CURSURI ON-LINE DE LIMBA RUSĂ organizate de Universitatea ITMO

„ЗИМНЯЯ ШКОЛА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 2021”

Înscrierile se fac până la 15 decembrie 2020. Pentru mai multe informații, verificați pagina universității: https://schools.itmo.ru/ru/school/21/

Participarea la concursul de limba rusă va fi cuantificată în ore de practică profesională.

Положение о проведении конкурса чтецов

«Поэзия русского слова»

 

 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса чтецов «Поэзия русского слова» (далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди изучающих русский язык в школах и вузах Румынии, в том числе молодых соотечественников.

1.3. Предметом Конкурса являются выступления русскоязычных учеников и студентов образовательных организаций Румынии с художественным чтением поэтических текстов целиком или отрывков.

1.4. Организация Конкурса направлена:

1) на распространение среди румынских школьников и студентов риторических знаний и умений, представлений о грамотной русской речи, об основах выразительного чтения художественного текста на русском языке;

2) на повышение интереса к искусству выразительного чтения, культуре публичного выступления.

1.5. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения Конкурса.

 

 1. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели Конкурса – популяризация среди румынских школьников, студентов и молодых соотечественников русской литературы, повышение интереса к чтению, пропаганда культуры публичного выступления и ораторского мастерства, выявление и поддержка талантливых учащихся, мотивированных к углублённым занятиям русским языком и литературой.

2.2. Задачи Конкурса:

– содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников, формированию их нравственно-мировоззренческих позиций через обращение к лучшим текстам классической и современной русской словесности;

 

– повысить интерес учеников и студентов к русскоязычной художественной литературе, показав значимость формирования навыков выразительной подачи текста для реальной практики общения;

– зафиксировать внимание участников Конкурса на основных требованиях к выразительному чтению, культуре речи и культуре публичного выступления;

– способствовать развитию речевых и интерпретационных способностей учеников и студентов, повысить их мотивацию к совершенствованию навыков звуковой интерпретации художественного текста;

– способствовать развитию художественных и артистических дарований участников Конкурса, а также их литературного вкуса.

 

 1. Оргкомитет Конкурса

3.1. Организаторами Конкурса являются Ассоциация «Культурная сеть», Координационный совет организаций российских соотечественников в Румынии и Румынская ассоциация преподавателей русского языка и литературы.

3.2. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого входят сотрудники Ассоциации «Культурная сеть», Румынской ассоциации русского языка и литературы и представительства Россотрудничества в Румынии.

3.3. Оргкомитет осуществляет следующую деятельность:

– оперативно доводит до сведения конкурсантов и их представителей информацию, касающуюся проведения Конкурса;

– принимает заявки на участие в Конкурсе;

– формирует состав жюри;

– определяет время и место проведения конкурсных мероприятий;

– разрабатывает систему поощрения, награждения участников.

3.4. Работа Оргкомитета строится на основании данного Положения.

 

 1. Участники Конкурса

Конкурс проводится в трёх возрастных группах:

– 5–8 классы;

– 9–12 классы;

– студенты.

 1. Порядок и сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурса проходит в онлайн-формате с 13 ноября по 11 декабря 2020 года.

5.2. Участники Конкурса исполняют поэтические произведения русскоязычных авторов (при условии большого объёма произведения необходимо выбрать отрывок) по своему выбору. Возможно исполнение произведений собственного сочинения. Исполняемое произведение должно быть выучено наизусть. Регламент одного выступления: не более 3 минут. Коллективное выступление не предусмотрено. Выступление необходимо записать на видео, отправить на электронную почту организаторов contact@reteauadecultura.ro и выложить ролик в социальные сети.

 1. Критерии оценки выступления участников Конкурса

6.1. Исполнение произведения (выразительное чтение текста):

– знание и точность понимания текста;

– эмоциональность и экспрессивность исполнения, его адекватность содержанию текста;

– осмысленность произношения (выразительность и чёткость произношения, уместный ритм и темп речи, деление речи на такты, паузация, логические ударения, интонирование, оптимальная звучность речи);

– культура телодвижения (поза, жестикуляция, мимика, общение с аудиторией);

– (дополнительно) оригинальность трактовки текста.

 

 1. Награждение участников и победителей Конкурса

7.1. Все участники Конкурса чтецов «Поэзия русского слова» получают сертификаты участников.

7.2. В каждой возрастной группе определяются призовые места; участники, занявшие их, награждаются грамотами и подарками. Возможно также награждение участников конкурса, наиболее ярко проявивших себя в одном из аспектов выступления (эмоциональность, драматизм, оригинальность, изобретательность, артистическая выразительность и т. д.). Решение о дополнительных номинациях принимается жюри.

 

 1. Оформление заявки на участие в Конкурсе

8.1. В свободной форме направляется на электронную почту организаторов с указанием фамилии и имени участника, контактного телефона, электронной почты, а также прикрепленным видеороликом или ссылкой на него в соцсетях.

Cursuri de vară la Sankt-Petersburg

În atenția celor care doresc să-și îmbunătățească nivelul de limbă rusă, dar și pe cel în domeniul culturii ruse, vă informăm în legătură cu oportunitatea participării la cursurile online ale Școlii de vară oferite de Institutul de Testare și Educație Internațională (ITMO) al Universității din Petersburg. Atașăm broșura – variantele în limbile rusă și engleză. Special pentru noi s-a extins termenul de înscriere până pe data de 15 iunie. În locul adeverinței de student vom face o listă cu cei interesați, în care specificăm: modulul ales și nivelul de limbă. Cei care nu au pașaport, pot să se înscrie și cu CI. Persoana de contact (pentru înscriere și informații suplimentare) – prof.dr. Axinia Crasovschi e-mail: axinia.crasovschi@lls.unibuc.ro  

Ziua Iei Tradiționale Ucrainene

Ziua Broderiei și, implicit, a Iei Tradiționale Ucrainene se sărbătorește anual, în a treia zi de joi a lunii mai.
Propunerea pentru adoptarea acestei sărbători a venit în 2006 din partea unei studente la Facultatea de Istorie din cadrul Universității Naționale din Cernăuți. Studenta respectivă a fost inspirată de un prieten care obişnuia să poarte o ie brodată. În acel an, mulți dintre studenții și profesorii Universității din Cernăuți au purtat cămăși brodate, iar în prezent această sărbătoare a câștigat o amploare internațională.
Fiecare broderie are o semnificație sacră, începând cu firele, originea țesăturii şi până la ornamente, numărul de cusături, culori. Cea mai veche este broderia alb-pe-alb, firele pentru brodat fiind albite timp de trei ani.
Cămașa brodată (ia ucraineană) este considerată un talisman împotriva răului. Este un simbol al frumuseții și al sănătății, dar mai ales al destinului fericit. În Ucraina, cămașa brodată simbolizează memoria strămoșilor, loialitatea și dragostea în familie. Brodarea cămășii este considerată un cod personal, o reprezentare a vieții, destinului, fericirii și libertății purtătorului.
Vă invit să vă bucurați împreună cu noi de frumusețea acestei cămăși, relevată de studenții secției de Limbă și Literatură Ucraineană de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

https://drive.google.com/file/d/1Ff1YrfCymkploqioZ0VKVvcs7rF_eB_G/view

 

Departamentul de Filologie rusă și slavă anunță organizarea unei noi ediții a

Concursului profesional de traduceri

 

Concursul este destinat tuturor studenților de la secțiile de limbi slave (rusă, bulgară, croată, sârbă, cehă, slovacă, ucraineană, polonă), indiferent de specializare și an de studii, și se desfășoară pe două secțiuni, în care se pot traduce texte din domeniile:

 1. a) beletristic
 2. b) socio-uman

Fiecare participant se poate înscrie la toate secțiunile anunțate, la una sau mai multe limbi slave (dacă specializarea și/sau cunoașterea limbii permite acest lucru!)

Înscrierile se fac până pe data de 17 martie a.c., la adresa de mail anton.breiner@lls.unibuc.ro

 La înscriere trebuie precizate următoarele informații:

 1. numele și prenumele,
 2. specializarea și anul de studiu,
 3. limba slavă din care se traduce (de exemplu, bulgara, sau ucraineană și croată),
 4. tipul de texte ales din care se traduce (de exemplu, text beletristic, sau text din domeniul socio-uman, sau ambele).

După terminarea perioadei de înscriere, participanții vor primi textele pentru competiție, care trebuie traduse până pe data de 14 aprilie a.c. Ceremonia de premiere și sesiunea de analiză a textelor propuse pentru traducere vor avea loc pe 25 mai.

 

Vă așteptăm!

 

Lansări de carte, 22 septembrie 2018