Filologie Rusă

Prin cursurile predate în cadrul Catedreide Filologie Rusă, parte componentă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, studenţii dobândesc cunoştinţe atât în domeniul lingvisticii, cât şi al literaturii ruse. La cursurile teoretice şi la cele practice, limba rusă este predată în plan contrastiv cu limba română. La acestea, se adaugă cursuri complementare ca Teoria şi practica traducerii.
Literatura se predă atât din perspectiva istorică, începând cu folclorul, până la perioada contemporană, cât şi tematică, la cursurile opţionale.
Se urmăreşte nu numai însuşirea unor competenţe comunicative de limbă, dar şi a unor largi cunoştinţe de cultură, nu numai prin literatură, dar şi prin cunoaşterea curentelor de gândire, a unor momente istorice, dezvoltarea artelor, etc., prin cursul de Cultură şi civilizaţie rusă.
Catedra asigură anual programul de masterat Studii culturale slave: Rusia şi ţările slave din Centrul şi Estul Europei (4 semestre).

SCURT ISTORIC

Limba rusă a devenit disciplină didactică în cadrul Catedrei de slavistică de la Universitatea din Bucureşti în perioada interbelică, fiind predată în anii 1934–1945 de lect. Ecaterina Piscupescu, care a ţinut un curs de limba rusă şi un curs de literatura rusă. Un reputat profesor-slavist Petre Cancel a ţinut în perioada 1934-1935 cursuri şi seminarii de istoria literaturii ruse.
În 1948, luând fiinţă secţia de limba şi literatura rusă la Universitatea din Bucureşti, a fost creată şi catedra de sine stătătoare în raport cu Catedra de slavistică. Printre cei care şi-au asumat rolul de adevărat pionierat în organizarea predării la secţia nou-înfiinţată a Facultăţii de Filologie din Bucureşti se numără prof. Mihai Novicov, prof. dr. Tamara Gane, prof. dr. Tatiana Nicolescu, conf. dr. Raisa Nanu, conf. dr. Nadejda Mangul şi alţii.
Profilurile secţiilor filologice s-au conturat treptat, cristalizându-se principalele strategii de predare. Cursurile de specialitate la secţia de filologie rusă – limba rusă contemporană, cursul practic, istoria literaturii ruse au fost întregite începând cu anul universitar 1957-1958 cu cele de la specialitatea B (la început – limba română).
În anul 1963, înfiinţându-se Institutul de limbi şi literaturi străine al Universităţii din Bucureşti, au funcţionat în cadrul Facultăţii de Limbi Slave Catedra de limba rusă (şef de catedră Raisa Nanu şi apoi Ecaterina Fodor) şi Catedra de literatură rusă (şef de catedră Mihai Novicov), care apoi, în 1973, s-au unificat sub denumirea de Catedra de filologie rusă (şefi de catedră: prof. Mihai Novicov, prof. dr. Ecaterina Fodor, conf. dr. Ion Oiţă). În anul 1987, Catedra a fuzionat cu Catedra de limbi slave (şef de catedră prof. dr Gheorghe Mihăilă), existând în această formulă până în 1990. Din anul 1990 funcţionează Catedra de limba şi literatura rusă (şefi de catedră: prof. dr. Albert Kovács, prof. dr. Solomon Vaimberg, prof. dr. Virgil Şoptereanu, prof. dr. Aneta Dobrea).

 

 

 

Membri

Lect. dr. Teodora Boboc

Email:

theodoraboboc@yahoo.com

teodora.boboc@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: 

Lect. dr. Anton Breiner

Email: anton.breiner@lls.unibuc.ro

a.breiner@gmail.com

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: 

Lect. dr. Cristian Chircă

Email: cristian.chirca@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific: limba și cultura rusă, morfologie, lexicologie, geopolitică, geolingvistică, relații internaționale.

Link către pagina personală: https://unibuc.ro/user/cristian.chirca/

Conf. dr. Dana Cojocaru

Email: dana.cojocaru@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: 

Prof. dr. Axinia Crasovschi

Email:

xenia.crasovschi@gmail.com

axinia.crasovschi@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific:  Link către pagina personală: 

Conf. dr. Camelia Dinu

Email: camelia.dinu@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: 

Lect. dr. Andreea Dunaeva

Email: andreeadunaeva@yahoo.fr

andreea.dunaeva@lls.unibuc.ro

 

 

Domenii de interes științific: 

 

 

Link către pagina personală: 

Conf. dr. Simion Iurac

Email: simion_iurac@yahoo.com

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: 

Lect. dr. Florentina Marin

Email: florentina.marin@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific: limba și literatura rusă, morfologie, lexicologie, frazeologie, postmodernism rus

Link către pagina personală: https://unibuc.ro/user/florentina.marin/

 

Prof. dr. Mihaela Moraru

Email: mihaelamoraru01@yahoo.com

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: 

Prof. dr. habil. Antoaneta Olteanu

Email: antoaneta_o@yahoo.com

antoaneta.olteanu@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific: literatură rusă, cultură și civilizație rusă, etnologie comparată

Link către pagina personală: 

Link către Wikipedia: https://ro.wikipedia.org/wiki/Antoaneta_Olteanu

Lect. dr. Gabriel-Andrei Stan

Email: gabriel-andrei.stan@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: 

Lect. dr. Iuliana Timofte

Email: iulia.timofte@lls.unibuc.ro

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: 

Membri străini

Lect. dr. Alisa Ghukasyan

Email:

alisa077333@gmail.com

alisagukasyan@yandex.ru

Domenii de interes științific: 

Link către pagina personală: