Apariții editoriale

Apariții editoriale 2020
 • Camelia Dinu (coordonator), Anton Breiner, Andreea Dunaeva, Marina Ilie, Florentina Marin, Marinela Nistea, Ciprian Nițișor și Gabriel-Andrei Stan, Modernismul rus în Veacul de Argint, București, Editura Ratio et Revelatio, 2020

 • Camelia Dinu (coordonator), Anca Bercaru, Constantin Geambașu, Cristina Godun, Maria Hoșciuc Szemeniuk , Anca Irina Ionescu, Maria Lațchici, Cătălina Puiu, Simbolismul în literaturile slave, București, Editura Pro Universitaria, 2020

Apariții editoriale 2019
 • Camelia Dinu, Cazul Daniil Harms. Supravieţuirea avangardei ruse, București, Editura Tracus Arte, 2019

 • Antoaneta Olteanu, Alei bifurcate. Poetica postmodernismului rus, București, Editura Paralela 45, 2019

 • Gabriel-Andrei Stan, Nebunia în cultura rusă: istoria unei idei-cameleon. Secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea, București, Editura Paralela 45, 2019

 • Mihaela Moraru, Marta-Teodora Boboc, Limba rusă pentru noi. Traducerea între teorie și practică, București, Editura Universității din București, 2019

 • Gabriel-Andrei Stan, Gramatica aplicată a limbii ruse. Flexiunea nominală, București, Editura Paideia, 2019

Apariții editoriale 2018
 • Lidija Colevic, Fantasticul și realismul magic în literatura sârbă (post)modernistă, București, Universitatea din București, 2018

 • Simion Iurac, Morfologia limbii ruse contemporane. Culegere de exerciții, București, Ed. Universității din București, 2018

 • Evghenia Iaroslavskaia Markon, O revoltată în Rusia bolşevică. Traducere de Anca Irina Ionescu. Cuvânt înainte de Alina Pavelescu. Prefaţă de Olivier Rolin. Postfaţă de Irina Flige, Corint Books, 2018

 • Iulian Apostolescu, Anca Irina Ionescu (editori), Existență, responsabilitate, transcendență. Volum omagial Jan Patočka însoțit de Conferințele de la Louvain. Despre contribuţia Boemiei la idealul ştiinţei moderne de Jan Patočka, Iași, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, 2018

 • Cristina Godun, Joanna Twaróg, Pierwsze koty za płoty!, București, Editura Universității din București, 2018 
 • Simion Iurac, Morfologia limbii ruse contemporane. Culegere de exerciții, București, Editura Universității din București, 2018 
 • Aida Markosian, Manual de limba armeană, partea II curs de bază, București, Editura Universității din București, 2018 
 • Aida Markosian, Manual de limba armeană, Gramatică vocabular, București, Editura Universității din București, 2018 
Apariții editoriale 2017

   Marilena Felicia Luță, Verbul slovac, București, Editura Universității din București, 2017

 

 

 

 

 

 


Lidia Colevic, (De)construcții identitare în proza lui Danilo Kis, București, Editura Universității din București, 2017

 

 

 

 

 


Anca Irina Ionescu, Pavel Josef Safarik și Slavistica Românească, București, Editura Oscar Print, 2017

 

 

 

 

 


Mihai Mitu, Viața lui Ioan Budai-Deleanu, București, Editura Saeculum I.O., 2017

 

 

 

 

 

 


Mihaela Moraru, Limba și cultura rusă (Problematici și perspective), București, Editura Universității din București, 2017

 

 

 

 

 


Roman Petrașuc, Universul ucrainean în opera de tinerețe a lui N.V. Gogol, București, Ars Docendi, 2017

 

 

 

 

 


Marta-Teodora Boboc, Simbolistica miturilor în proza lui Cinghiz Aitmatov, București, Ars Docendi, 2017

 

 

 

 

 


Anca Irina Ionescu, Studii de slavistică, București, Editura Lider Internațional, 2017

 

 

 

 

 

 


Cristina Godun, Joanna Twarog, Dicționar român-polon, București, Editura Universității din București, 2017

 

 

 

 

 


Cristina Godun, Joanna Twarog, Dicționar polon-român, București, Editura Universității din București, 2017

Apariții editoriale 2016

Iuliana Timofte, Ivan Șmeliov și treptele cunoașterii de sine, București, Ars Docendi, 2016

 

 

 

 

 

 


Aliona Bivolaru, Tendințe în lexicul limbii ucrainene actuale, București, Editura Universității din București, 2016

 

 

 

 

 


Ramona Zăvoianu-Petrovici, Ipostaze identitare în romanele lui Milan Kundera, București, Editura Universității din București, 2016

 

 

 

 

 


Marilena Felicia Luță, Morfologia limbii slovace. Flexiune cu inflexiuni, București, Editura Universității din București, 2016

Reviste științifice

Revista de Filologie Rusă

“Filologie rusă” este o revistă reprezentativă pentru domeniul rusisticii în România. Ea a fost precedată de o publicaţie a catedrei de specialitate a Universităţii din Bucureşti, care apărea la sfârșitul anilor 70 cu titlul de „Limba și literatura rusă” și apoi, la începutul anilor ’80, sub denumirea de “Prelegeri de limba şi literatura rusă”. Se publicau aici cu precădere lucrări ale membrilor catedrei. Acest profil s-a păstrat un timp şi în revista “Filologie rusă”. De atunci însă lucrurile s-au schimbat radical. Sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Aneta Dobre (începând din 1997) obiectivele s-au adaptat treptat la cerinţele timpului. Au fost pe rând redactori-şef – prof. univ. dr. Antoaneta Olteanu, conf. univ. dr. Mihai Nistor, iar din anul 2007, această responsabilitate a preluat-o conf. univ. dr. Axinia Crasovschi (aceasta din urmă fiind și coordonatorul unuia dintre numere).

Revista reprezintă în prezent nu numai catedra de specialitate a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti, dar şi Asociaţia profesorilor de limba şi literatura rusă din România. Este evidentă deja orientarea spre alinierea la exigenţele ştiinţifice, la standardele unei reviste contemporane, precum şi o tehnoredactare modernă (tehnoredactor este asist. univ. drd. Florentina Marin). “Filologie rusă” este o revistă cu referenţi și cu evaluatori în sistem peer-review; studiile publicate aici sunt în limbile rusă (cu precădere), română și , uneori, în engleză. În mod obligatoriu, toate au un rezumat într-o limbă de circulaţie. Din colectivul de redacţie fac parte reputate personalităţi din străinătate – acad. prof. univ. dr. dc. T. M. Balîhina şi prof. univ. dr. dc. L. A. Konstantinova din Rusia, prof. univ. dr.dc. Tatiana Nicolescu din Italia, conf. univ. dr. Galina Gvozdovici din Belarus, prof.univ. dr.dc. Mitsushi Kitajo din Japonia.

Ultimele numere ale revistei (care în prezent a ajuns la numărul XXVIII) au fost dedicate unor teme de reală importanţă ştiinţifică – fie de ordin aniversar ca, de exemplu: Puşkin – 200 de ani, Catedra de filologie rusă la 60 de ani, A. P. Cehov ~ 150 ~ , fie volume tematice edificatoare în sensul problematicii care-i preocupă pe cercetătorii atât de la noi, cât şi din alte ţări: Limba şi dialogul dintre culturi, Modernismul rus în contextul modernismului european, Texte despre text, Spaţiul şi timpul ca paradigme culturale, Tradiţie şi modernitate în limbă şi literatură . Fiind teme atât de atractive pentru literaţi, cât şi pentru lingvişti sau culturologi, în paginile revistei au început să publice şi specialişti din alte ţări, atraşi şi la simpozioanele internaţionale organizate de Catedră şi Asociaţie. Aşa încât, în afara autorilor din România şi Rusia au publicat şi colegi de la universităţi din Belarus, Bulgaria, Cehia, Georgia, Italia, Japonia, Polonia, Republica Moldova, Serbia, Ungaria. Revista devine astfel cunoscută în mediul universitar din ţări europene, asiatice (Kazahstanul, Japonia şi China) și SUA.

Este evident că orientarea revistei “Filologie rusă” este în prezent de deschidere spre un spaţiu academic larg, depăşind graniţele ţării noastre.

Site-ul revistei se gasește la adresa: http://filologie-rusa.ro

Revista Romanoslavica

Romanoslavica este o revistă academică editată de Asociația Slaviștilor din România. Revista este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din România (CNCS), categoria B.

Revista Romanoslavica este o publicație open access care permite descărcarea, distribuirea și utilizarea materialelor conform legii cu condiția citării corespunzătoare a acestora.

ISSN: 2537 – 4214

ISSN-L: 0557 – 272X

www.romanoslavica.ro

Societatea Bohemica

Revista Slovo

Link-ul revistei: http://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/revista-slovo/

Numerele revistei pot fi consultate pe site-ul editurii: https://editura-unibuc.ro/?s=slovo&post_type=product