SLOVO

Departamentul de filologie rusă și slavă a căutat, de-a lungul timpului, să-i motiveze pe studenții, masteranzii și doctoranzii săi să participe la diverse activități extracurriculare, pentru a asimila cât mai multe aspecte ale științei filologice.

SLOVO („cuvânt”, în rusă), revista cercurilor științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă și slavă, a apărut ca rezultat al implicării unui număr tot mai mare de studenți în sesiunile de comunicări științifice, în proiecte și concursuri de traduceri, oferindu-le o platformă unde să poată să-și publice lucrările.

Revista acceptă contribuții din domenii variate – studii literare, lingvistică, studii culturale, traduceri literare etc. – și este deschisă studenților de la toate departamentele Facultății de Limbi şi Literaturi Străine. Criteriul de selecție este cel al calității lucrărilor, care este asigurată de un proces riguros de redactare și îndrumare a studenților de către profesorii coordonatori și de către cei doi redactori ai revistei, lect.dr. Camelia Dinu și lect.dr. Anton Breiner.

Primul număr al revistei (2013) a apărut tipărit, după care colectivul de redacţie a decis să transforme revista într-una electronică, cu acces gratuit pe site-ul Editurii Universităţii din Bucureşti (http://editura-unibuc.ro/?s=slovo&post_type=product). S-au făcut demersurile necesare şi s-a obţinut ISSN-ul electronic. Revista a devenit astfel mult mai accesibilă, iar studenţii pot citi lucrările colegilor lor şi le pot utiliza ca model de scriere academică sau ca sursă de inspiraţie pentru diferite proiecte.

Editori şi redactori responsabili,

conf.dr. Camelia DINU, camelia.dinu@lls.unibuc.ro

lect.dr. Anton BREINER, anton.breiner@lls.unibuc.ro

Programul sesiunii științifice

Cercul științific studențesc „Comunități multiculturale”

 

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ

Cercul ştiinţific studenţesc „Comunităţi multiculturale”*

organizează joi, 30 mai, de la ora 18, în sala Cabinetul de Limba cehă din str. Pitar Moș, nr. 7-13, parter, întâlnirea cu tema Lumina creatoare a Sfintelor Paști – atmosferă, aspirații, expresivitate și semnificații 

Cu acest prilej, au fost invitați să prezinte lucrări:

Ioan-Victor-David Cercel, anul I, Filologie slovacă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Comunitatea slovacă din Ținutul de Jos, reprezentări și evoluție istorică

Miruna Mocanu, anul III, Filologie cehă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Paștele în Cehia

Cosmina-Ștefana Ciobanu, Andrada Larisa Zăncescu, master, anul I, LRATT, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Prăznuirea sărbătorilor pascale în comunitățile religioase din Moldova

Dragoș Macovei, anul III, Filologie cehă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Obiceiuri populare cehe de la sfârșitul lunii aprilie

Profesori coordonatori: lect. dr. Diana Popescu, lect. dr. Dușița Ristin

* https://www.facebook.com/groups/1414509526122052

Cercul științific studențesc „Comunități multiculturale”

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ

Cercul ştiinţific studenţesc „Comunităţi multiculturale”*

organizează joi, 25 aprilie, de la ora 17, în sala Cabinetul de Limba cehă din str. Pitar Moș, nr. 7-13, parter, întâlnirea cu tema Biografii, identități și modele culturale: Gheorghe Brancovici, Sofronie Vraceanski, B. P. Hasdeu. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii, doctoranzii din domeniul științelor umaniste (filologie, studii culturale, istorie, filosofie, jurnalistică, relații internaționale, drept, teologie), profesorii și cercetătorii.
Lucrările pregătite vor fi susținute de:
Teodora Popovici, drd., anul I, Școala Doctorală de Istorie, Facultatea de Istorie, Un cronicar sârb despre Țara Românească: opera istorică a lui Gheorghe Brancovici
Marius Rață, Andrei Stamate, anul I, Filologie bulgară, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Sofronie Vraceanski – personalitate multiculturală europeană
Oana Dracinschi, anul II, Filologie ucraineană, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, „Literatura nescrisă a popoarelor, o neprețuită comoară a cugetării” (B. P. Hasdeu)
Doinița Ștefania Pană, anul III, Filologie cehă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Obiceiul ceh precreștin „Morana”
Andrei Vlad Săndulescu, anul III, Filologie cehă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Înălțarea Armindenului în Cehia
Profesori coordonatori: lect. dr. Diana Popescu, conf. dr. Cătălina Puiu, lect. dr. Dușița Ristin
*https://www.facebook.com/groups/1414509526122052

Cercul științific studențesc „Comunități multiculturale”

FACULTATEA DE LIMBI ȘI LITERATURI STRĂINE

DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ

Cercul științific studențesc „Comunități multiculturale”

 

 organizează joi, 14 martie, de la ora 18, în sala Cabinetul de Limba cehă din str. Pitar Moș, nr.7-13, parter, sect. 1, întâlnirea cu tema Tradițiile și obiceiurile de primăvară la români, bulgari, cehi, croați, macedoneni, polonezi, rușii lipoveni, slovaci și ucraineni. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii, doctoranzii din domeniul științelor umaniste (filologie, studii culturale, istorie, filosofie, jurnalistică, relații internaționale, drept, teologie), profesorii și cercetătorii.

Vor prezenta această temă:

Anca Coman, studentă, anul I, master, Limbă rusă aplicată; tehnici de traducere, FLLS, Universitatea din București, Bulgarii „sârbi” din județul Dâmbovița,

Sanja Franković(Croația), lect. dr., FLLS, Universitatea din București, Carnival customs in Croatia,

Rodica Wijnbergh-Stan, (Olanda),etnolog, Despre Obiceiul Cucilor din Brănești, jud. Ilfov.

Organizatori: lect. dr. Dușița Ristin, prof. dr. Axinia Crasovschi.

Vă așteptăm cu drag!

*https://www.facebook.com/groups/1414509526122052

**https://www.novilist.hr/wp-content/uploads/2022/02/3002532-2048×1365.jpg

Cercul științific studențesc „Comunități multiculturale”

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, FLLS, Universitatea din București

coordonator: lect. dr. Dușița Ristin

 

Cercul științific studențesc „Comunități multiculturale” al Departamentului de Filologie Rusă și Slavă își propune să promoveze la nivel universitar şi post-universitar studiile privind cultura şi civilizaţia comunităților multiculturale printr-o abordare complexă și modernă, multidisciplinară (limbă, literatură, etnologie, folclor, istorie, artă etc) care să dezvolte problematici aflate în ultimii ani în prim planul cercetărilor din domeniul științelor umaniste. Acesta este o contribuție la susținerea în rândul studenților de la nivelul de licență și de master a cercetării științifice atât prin interacțiunea cu autorii de studii și cărți, care vor participa la întâlnirile-dezbateri organizate în acest cadru, cât și prin prezentarea propriilor lor referate, ce pot fi concretizate ulterior în lucrări de licență sau de disertație, articole și studii pentru participarea la conferinţe, simpozioane şi sesiuni ştiinţifice studenţeşti sau concursuri destinate studenților.

Seriile de întâlniri ale Cercului se vor organiză periodic și vor avea ca generic următoarele direcții tematice:

1.         Meandrele identității – vizează cunoașterea momentelor importante din istoria comunităților multiculturale din România, a asemănărilor și deosebirilor din evoluția acestora (demografie istorică, gestionarea momentelor de criză, începuturile istoriei culturale etc.), prin cercetarea documentelor de arhivă și consemnarea, de asemenea, și a memoriei lor colective.

Călătorii, povești, experiențe – prezintă elementele de cultură și tradiție populară ale comunităților etnice din spațiul românesc și pe cele ale comunităților românești din diasporă, de asemenea (analize aplicate, studii de caz ilustrative pentru diverse epoci și regiuni).

Ion Miloș (1930-2015), poet și traducător în limba română, suedeză, sârbă și franceză

3. Portrete –  promovează activitatea personalităților culturale din rândul comunităților etnice din România, precum și ale românilor de peste hotare;

4. Conviețuiri și comunicare interculturală – evidențiază aspectele principale ale relațiilor interculturale dintre comunitatea majoritară românească și celelalte comunități etnice din România (albanezi, armeni, bulgari, cehi, croați, evrei, francezi, italieni, lipoveni, macedoneni, polonezi, romi, sași, sârbi, secui, slovaci, șvabi, turci, ucraineni, unguri) precum și pe cele dintre comunitatea românească din diasporă și alte comunități, din afara granițelor țării noastre.

În cadrul Cercului științific studențesc „Comunități multiculturale” se va urmări, totodată, și susţinerea proiectelor de cercetare a relaţiilor româno-slave din trecut şi sprijinirea dezvoltării acestora în prezent.

Diseminarea rezultatelor activității noastre se va realiza prin publicarea de articole și studii în revista „Slovo” a Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, ca și în alte ziare și reviste studențești.

Scopul acestui cerc științific studențesc este acela de a pune la dispoziție un mediu colegial, interdisciplinar și competitiv, în care studenții să își poată testa și manifesta liber aptitudinile, ideile, inițiativele de cercetare și, de asemenea, să-și aprofundeze cunoștințele, astfel încât prin realizările lor să demonstreze că sunt creativi și inovatori în domeniul în care se specializează.

Cercul științific studențesc „Comunități multiculturale” este deschis atât pentru studenții Facultății de Limbi și Literaturi Străine, ai Facultății de Litere, cât și pentru invitații acestora.

 

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ A STUDENȚILOR ȘI MASTERANZILOR
DE LA DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE RUSĂ ȘI SLAVĂ
EDIȚIA A TREISPREZECEA
BUCUREȘTI, 25 MAI 2024

Program sesiune șt studenți DFRS_25 mai 2024

Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la

Departamentul de filologie rusă și slavă

 Ediția a XI-a

București, 21 mai 2022

Programul sesiunii științifice

Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la

Departamentul de filologie rusă și slavă

 Ediția a zecea

București, 22 mai 2021

Programul sesiunii științifice

Sesiunea științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Departamentul de Filologie rusă și slavă

Ediția a opta, București, 26 mai 2018