Luni, 3 iunie 2024, organizăm, în parteneriat cu Institutul Polonez din București, colocviul internațional „GOMBROWICZ – 120 de ani de la naștere”. Evenimentul, dedicat omagierii unuia dintre cei mai importanți autori polonezi și central-europeni, va avea loc începând cu ora 09:30 în Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine (Str. Pitar Moș 7-13, et. 1, București).

Masa rotundă „Unicitatea și universalitatea operei lui Witold Gombrowicz” este o invitație de a-l (re)descoperi pe Gombrowicz prin ochii cititorilor români, la aproape cinci decenii de la primul său volum tradus în limba română. Reuniunea din deschiderea colocviului va prilejui o dezbatere privind creația și profilul intelectual al scriitorului polonez, în cadrul căreia profesori universitari și critici literari vor reliefa semnificațiile majore ale prozei sale nonconformiste, autoscopice și inovatoare. Vor lua cuvântul prof. univ. dr. emerit Adriana BABEȚI, prof. univ. dr. emerit Constantin GEAMBAȘU, criticul de teatru Oana CRISTEA GRIGORESCU, poetul Claudiu KOMARTIN și prof. univ. dr. Carmen MUȘAT. Discuția va fi moderată de lect. dr. Marina Ilie.

Dezbaterea „Gombrowicz – Who?” își propune o discuție liberă, cu traducători ai lui Witold Gombrowicz, pe tema receptării operei scriitorului în afara spațiului cultural polonez. Dacă se mai citesc operele lui Witold Gombrowicz, dacă mai este nevoie de ele și dacă mai este cunoscut și (re)tradus aflăm de la Ingmara BALODE (Letonia), Milica MARKIĆ (Serbia), Pau FREIXA TERRADAS (Spania) și George YACOUB (Polonia). Masa rotundă vă fi moderată în limba polonă de conf. dr. Cristina Godun.

Evenimentul aniversar se va încheia cu un atelier de colaje inspirate din creația lui Witold Gombrowicz, o ocazie inedită de a explora în mod creativ moștenirea literară a lui Witold Gombrowicz, într-un spațiu propice pentru schimbul de idei și experiențe. Sub îndrumarea lectorului de limba polonă Justyna Szczepaniak (Universitatea din București), participanții vor putea pătrunde în universul operei scriitorului, inspirându-se din bogăția imaginarului gombrowiczian și experimentând cu o varietate de materiale și forme pentru a oferi o interpretare personală a operelor scriitorului polonez. Atelierul va fi moderat în română, polonă și gombrowicziană.

Program Colocviu Gombrowicz 2024

Stimați colegi,
Dragi studenți

Vă invităm să participați la concursul studențesc de traduceri, organizat de Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, în ziua de 27 aprilie 2024.
Concursul se va desfășura fizic, la sediul facultății noastre din str. Pitar moș, și va avea două secțiuni: Beletristică și Socio-uman. Se va accepta folosirea dicționarelor. Pentru a da posibilitatea tuturor celor care doresc să participe la ambele secțiuni, propunem următoarele intervale de timp:
h 9.00-11.00 – secțiunea de Text beletristic;
h 11.15-13.15 – secțiunea de Text socio-uman.
Formularul de înscriere la concurs este atașat la această invitație și va fi trimis la adresa de e-mail roman.petrasuc@lls.unibuc.ro, până la data de 20 aprilie 2024.

Comitetul de organizare

Mai jos găsiți invitația la concurs și formularul de înscriere.

Invitatie concurs studențesc de traduceri_27 aprilie 2024

 

 

Evenimentele culturale și științifice din luna martie 2024, Departamentul de Filologie rusă și slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

 Pe parcursul lunii martie, Departamentul de Filologie rusă și slavă a organizat câteva evenimente culturale și științifice, la care au participat studenții și profesorii noștri. Este vorba, în ordinea în care au avut loc, despre desfășurarea pe 10 martie, la Casa Universitarilor din București, a sărbătorii tradiționale, celebrată cu muzică, cântece și voie bună, Maslenița, la care și-au adus contribuția studenții secțiilor de Limba și literatura rusă și Limba și literatura ucraineană. Urmează ziua de 14 martie, când a fost prima întrunire a Cercului științific studențesc „Comunități culturale”, unde s-au prezentat și dezbătut lucrări și opinii pe marginea temei referitoare la Tradițiile și obiceiurile de primăvară la bulgari, cehi, croați, macedoneni, polonezi, rușii lipoveni, slovaci și ucraineni. Cel de-al treilea eveniment cultural din acest șir a fost Ziua Autorilor Europeni, în data de 25 martie, unde studenții noștri au fost invitați să descopere prin lectură operele unor scriitori de seamă din spațiul slav, reprezentativi pentru literatura, diversitatea culturală și lingvistică europeană.

La buna și frumoasa desfășurare a acestor evenimente și-au adus contribuția, cu prezentări și ca îndrumători ai studenților silitori și talentați, profesorii noștri: prof. dr. Axinia Crasovschi, lect. dr. Iuliana Timofte, conf. dr. Cătălina Puiu, lect. dr. Andreea Radu-Bejenaru, lect. dr. Diana Popescu, prof. dr. Anca Irina Ionescu, lect. dr. Maria Lațchici, conf. dr. Cristina Godun, lect. dr. Marina Ilie, lect. dr. Anca Bercaru, lect. dr. Marilena Felicia Luță, lect. dr. Ramona Petrovici-Zăvoianu, lect. dr. Gabriel Lukáč, lect. dr. Aliona Bivolaru, lect. dr. Dușița Ristin, lect. dr. Lidija Čolević, asist. drd. Justyna Szczepaniak, asist. Katarina Dovč, lect. dr. Sanja Franković, asist. Elena Gjorgjiovska.

Vă prezentăm în continuare imagini de la aceste evenimente, cu felicitări tuturor participanților!

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar științific

Program_Aspecte ale vieții sociale în URSS

 

 

 

Conferința „Enclave slovace în Europa”

Programul conferinței

 

 

 

Sesiunea slaviștilor 2023

Stimați colegi,

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că, între 3-4 noiembrie 2023, Asociația Slaviștilor din România și Departamentul de Filologie rusă și slavă vor organiza în format fizic și, respectiv, online, Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a XI-a, 2023).

Temele de cercetare științifică pe care pe care le propunem spre dezbatere sunt: studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; istoria culturii și mentalităților; structuri imagologice; predarea limbilor străine în era digitală.

Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză. Organizatorii oferă participanților cazare gratuită la Casa de oaspeți „Gaudeamus” a Universității din București, în măsura posibilităților.

Taxa de participare este de 15 euro/ 75 RON și acoperă o parte din cheltuielile de organizare a acestui simpozion și publicarea contribuțiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea colegială a acestora cu caracter dublu anonim (“double-blind review”).

Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți pâ nă la 7 octombrie a.c. la adresa de e-mail dusita.ristin@lls.unibuc.ro (lect. dr. Dușița Ristin).

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. habil. Antoaneta Olteanu

Președintele Asociației Slaviștilor din România

Invitatie sesiunea de slavistică,3-4 noiembrie, 2023, Univ. București, Româna A

Formular de înscriere

Programul sesiunii științifice, 3-4 noiembrie, 2023

 

 

Sesiune științifică, 7-9 iulie 2023

Stimați colegi,

Cu părere de rău vă anunțăm că, din motive tehnice și organizatorice, sesiunea științifică Traducerea – mijloc de interacțiune culturală și obiect de studiu va fi reprogramată pentru toamnă, la o dată pe care o vom anunța mai târziu. Așteptăm însă lucrările dvs în vederea publicării în volum, până la data de 1 septembrie. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Comitetul de organizare

Anunțul inițial

Vă invităm să participați la Simpozionul cu participare internațională „Traducerea – mijloc de interacțiune culturală și obiect de studiu”, organizat de Departamentul de Filologie rusă și slavă din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București și de Asociația Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România, în perioada 7-9 iulie 2023 (format fizic și online).

Simpozionul își propune să aducă în prim plan o tematică din domeniul vast al traducerilor, precum:

– Dezbaterea evoluției și a direcţiilor actuale din teoria traducerii;

– Particularităţile procesului de traducere din/în limbile străine;

– Traducerile din literatura minoritătilor nationale;

– Probleme practice ale traducerii textului literar sau nonliterar la diferite niveluri ale limbii; problema transliterarii din literaturile slave;

– Traducere si retraducere;

– Statutul de creator al traducătorului.

Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave și engleză.

Durata comunicărilor: 20 de minute (+10 minute discuții).

Formularele de înscriere vor fi trimise până la data de 28 iunie la adresa lect. dr. Dușița Ristin, e-mail: unibuc.traduceri@gmail.com

Trimiterea lucrărilor pentru publicare se va face până în data de 1 septembrie a.c.

Cazarea participanților la Casa de Oaspeți „Academica” a Universității din București va fi asigurată de organizatori, în măsura posibilităților.

Taxa de participare la simpozion este de 75 RON/15 Euro și acoperă mapa conferinței, pauzele de cafea, precum și publicarea comunicării în volumul simpozionului.

 

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Comitetul de organizare

 Lect. dr. Aliona BIVOLARU

Lect. dr. Teodora BOBOC

Prof. dr. Axinia CRASOVSCHI

Conf. dr. Cristina GODUN

Lect. dr. Marina ILIE

Prof. dr.emerit Anca Irina IONESCU

Lect. dr. Maria LAȚCHICI

Lect. dr. Florentina MARIN

Prof. dr. emerit Mihaela MORARU

Prof. dr.emerit Octavia NEDELCU

Lect. dr. Ramona PETROVICI-ZĂVOIANU

Lect. dr. Diana POPESCU

Conf. dr. Cătălina PUIU

Lect. dr. Dușița RISTIN

Lect. dr. Iulia TIMOFTE

Invitație simpozion Traduceri, București, 7-9 iulie 2023

Conference Invitation, Bucharest, July, 7-9, 2023

 

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

Pe 27 mai 2023 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București), ediția a 12-a, la care sunteţi invitaţi să participaţi.

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi:

  1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, civilizației, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
  2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
  3. Scrieţi cinci pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din 27 mai 2023.
  4. Vă înscrieţi în program, în perioada 24 aprilie – 24 mai 2023 prin completarea formularului atașat și trimiterea lui la adresa slovo@lls.unibuc.ro.
  5. Pregătiţi, până la data de 30 august 2023, varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 13 (la Editura Universității din București), după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:

– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;

– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice și de a desfășura activitate de cercetare științifică;

– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;

– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări;

– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente și din alte centre universitare. Dacă vor fi studenți din alte centre universitare care doresc să participe la conferință, vom organiza și o secțiune online.

 Participarea la sesiunea științifică și/ sau publicarea unui studiu este considerată practică profesională și de cercetare. Studenții implicați vor primi adeverință în acest sens.

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr.habil. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

Adresa de comunicare cu organizatorii: slovo@lls.unibuc.ro

Mai multe despre volumul „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/revista-slovo/

Formular inscriere_2023

 

Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a X-a, 2022)

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că, între 21-23 octombrie 2022, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă și Asociația Slaviștilor din România vor organiza în format fizic (21-22 octombrie 2022) și, respectiv, online (23.10.2022) Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a X-a, 2022).
Cu acest prilej, vă sugerăm câteva teme de dezbatere, precum: studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume; perspective și provocări în lingvistică; noi metode și abordări ale fenomenelor literare; istoria culturii și mentalităților; structuri imagologice; predarea limbilor străine în era digitală.
Secțiunea omagială organizată:
1. Centenarul Vasko Popa (1922-2022)
Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză și franceză. Organizatorii oferă participanților cazare gratuită la Casa de oaspeți „Gaudeamus” a Universității din București, în măsura posibilităților.
Taxa de participare este de 15 euro/ 75 RON și acoperă o parte din cheltuielile de organizare a acestui simpozion și publicarea contribuțiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea colegială a acestora cu caracter dublu anonim (“double-blind review”).
Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți până la 1 octombrie a.c. la adresa de e-mail dusita.ristin@lls.unibuc.ro (lect. dr. Dușița Ristin).

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi

Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. Antoaneta Olteanu

Președintele Asociației Slaviștilor din România

Formular de înscriere 21-23 octombrie 2022

Application form

Invitație la sesiunea de slavistică,21-23 octombrie, 2022

Invitation to the conference

 

 

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

Pe 21 mai 2022 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București), ediția a 11-a, online, la care sunteţi invitaţi să participaţi.

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi:
1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi vă pregătiţi să construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
3. Scrieţi 5 pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din 21 mai 2022.
4. Vă înscrieţi în program, în perioada 20 aprilie – 18 mai 2022 prin completarea fișei atașate și trimiterea ei la adresa sesiune2017@gmail.com
5. Pregătiţi, până la data de 30 august 2022 , varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 11 (la Editura Universității din București), după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:
– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;
– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;
– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice;
– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări;
– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente și din alte centre universitare.

Activitatea de cercetare a studenților (participarea la sesiunea științifică și publicarea în volum) este considerată practică profesională, pentru care se va elibera adeverință.

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

Adresa de comunicare cu organizatorii: sesiune2017@gmail.com

Mai multe despre volumul „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/cercetare-studenteasca/

Formular de înscriere: Formular inscriere_2022

Programul sesiunii: 2022_Program_sesiune stiintifica_final

 

 

Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor”

Avem deosebita plăcere să vă anunțăm că în zilele de 22 și 23 octombrie 2021 Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, sub egida Asociației Slaviștilor din România, va organiza în format online Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor” (ediția a IX-a, 2021).
Cu această ocazie, vă sugerăm următoarele teme de dezbatere și, de asemenea, sunt binevenite și oricare alte propuneri de cercetare din partea dvs.:
– studiul limbilor și culturilor slave în Europa și în lume – perspective și provocări în lingvistică – noi metode și abordări ale fenomenelor literare – mentalități – structuri imagologice
– traducerea și comunicarea interculturală
– predarea limbilor străine în era digitală
– Secțiuni omagiale/ mese rotunde:
1. IVO ANDRIĆ – 60 de ani după premiului Nobel pentru literatura (1961)
2. F. M. DOSTOIEVSKI: 200 de ani de la naștere
Prin prezenta vă invităm să participați la acest important eveniment științific și cultural al comunității noastre academice. Taxa de participare este de 15 euro/ 70 ron, ce acoperă
cheltuielile prilejuite de publicarea articolelor și studiilor în revista „Romanoslavica”, după evaluarea lor în sistem peer-review.
Limbile conferinței sunt: română, toate limbile slave, engleză și franceză.
Pentru a vă putea înscrie, este necesar să completați (în limba română sau engleză) modelul de aplicație atașat la această invitație și să-l trimiteți până pe 8 octombrie a.c. la adresa: dusita.ristin@lls.unibuc.ro.

În numele Comitetului de organizare

Prof.dr. Axinia Crasovschi, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă

Prof.dr. Antoaneta Olteanu, Președintele Asociației Slaviștilor din România

Program Conferință 22-23 octombrie 2021, Universtatea din București

Formular de inscriere RO, 22-23 octombrie, 2021, Univ. Bucuresti

Romanian Slavic Studies, University of Bucharest 2021, formular English – Română

invitatie sesiune 2021-22-23 octombrie, Romana

Invitation English, 22-23 October, University of Bucharest_Aug29

 

 

Sesiunea științifică Omul și Cosmosul

5-6 iunie 2021

Sesiunea ştiinţifică este dedicată împlinirii a 60 de ani de la primul zbor al omului în cosmos (Iuri Gagarin) și a 40 de ani de la zborul în cosmos al unicului cosmonaut român (Dumitru Dorin Prunariu).

Manifestarea propune următoarele direcţii tematice:

1. Lingvistică (terminologie/etimologie/direcții actuale de cercetare)

2. Literatură (probleme de poetică și filosofie)

3. Limbi, mentalităţicomunicare interculturală

4. Tehnologii inovative în învățarea limbii ruse ca limbă străină/ limbilor străine

Limbile manifestării sunt: româna şi rusa (eventual, engleza).

Formularul de înscriere :

Colegii care doresc să participe sunt rugaţi să completeze formularul de înscriere alăturat şi să-l expedieze, pâna la data de 1 iunie 2021, la adresa electronică :

filologie.rusa@gmail.com .

Lucrările in extenso (aprox. 10 pag.) vor fi publicate în rev. „Filologie rusă” şi le aşteptăm până cel târziu la data de 1 august 2021.

Formular de înscriere >>>

Program conferință Omul și cosmosul_Программа конференции Человек и космос >>>

 

 

 

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

 

La sfârșitul lunii mai 2021 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă, la care sunteţi invitaţi să participaţi!

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi sunt următorii:
1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi vă pregătiţi să construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
3. Scrieţi 5 pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din mai 2021.
4. Vă înscrieţi în program, în perioada care va fi anunțată, prin completarea unei fișe.

  1. Pregătiţi, până la 15 august 2021, varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 9 (la Editura Universității din București) până la sfârşitul anului, după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

 

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:
– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;
– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;
– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice;
– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări, de comunicare orală;

– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente.

Activitatea de cercetare a studenților (participarea la sesiunea științifică și publicarea în volum) este considerată practică profesională, pentru care se va elibera adeverință.

 

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

 

Adresă de comunicare cu organizatorii: sesiune2017@gmail.com

Mai multe despre „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/cercetare-studenteasca/

 

 

Sesiune slavistică 2020

În perioada 23 și 24 octombrie 2020, Departamentul de Filologie Rusă și Slavă, sub egida Asociației Slaviștilor din România și a Asociației Profesorilor de Limba și Literatura Rusă din România, organizează Simpozionul internațional „Slavistica românească și dialogul culturilor 2020. Provocările timpului”, în format online.

Cu această ocazie, vă propunem următoarele teme de dezbatere:

– studiul limbilor și culturilor slave în Europa

– perspective și provocări în lingvistică

– noi metode și abordări ale fenomenelor literare

– mentalități

– structuri imagologice

– traducerea și comunicarea interculturală

– predarea limbilor străine în era digitală

Invitația la sesiunea științifică poate fi consultată aici.

 

 

 

Ziua culturii ucrainene

 

INVITAŢIE

Departamentul de Filologie Rusă și Slavă al Facultăţii de Limbi şi Literaturi
Străine a Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul Ambasadei Ucrainei la Bucureşti, are onoarea de a vă
invita să participaţi la Ziua Culturii Ucrainene.

Evenimentul va avea loc vineri, 17 mai 2019, la ora 14:00, în Sala de
Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine.

Adresa: Str. Pitar Moș 7-11, Sector 1, Bucureşti.

Vă aşteptăm cu drag!

Descarcă program – Ziua culturii ucrainene

ЗАПРОШЕННЯ

Департамент слов’янської філології Факультету іноземних мов
Бухарестського Університету, за підтримки
Посольства України в Румунії, має честь запросити
взяти участь у Дні Української Культури.

Захід відбудеться у п’ятницю, 17 травня 2019, о 14:00 годині в залі засідань Факультету іноземних мов .

Адреса: вулиця Пітар Мош 7-11, сектор 1, м. Бухарест.

 

Săptămâna Culturilor Slave, 14-18 mai 2018

Lansări de carte, 22 septembrie 2018

Festivitatea de deschidere a Săptămânii culturilor slave