Arhivă

Numerele revistei pot fi consultate pe site-ul editurii: https://editura-unibuc.ro/?s=slovo&post_type=product

 

 

 

Revista Slovo

Departamentul de filologie rusă și slavă a căutat, de-a lungul timpului, să-i motiveze pe studenții, masteranzii și doctoranzii săi să participe la diverse activități extracurriculare, pentru a asimila cât mai multe aspecte ale științei filologice.

SLOVO („cuvânt”, în rusă), revista cercurilor științifice ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă și slavă, a apărut ca rezultat al implicării unui număr tot mai mare de studenți în sesiunile de comunicări științifice, în proiecte și concursuri de traduceri, oferindu-le o platformă unde să poată să-și publice lucrările.

Revista acceptă contribuții din domenii variate – studii literare, lingvistică, studii culturale, traduceri literare etc. – și este deschisă studenților de la toate departamentele Facultății de Limbi şi Literaturi Străine. Criteriul de selecție este cel al calității lucrărilor, care este asigurată de un proces riguros de redactare și îndrumare a studenților de către profesorii coordonatori și de către cei doi redactori ai revistei, conf.dr. Camelia Dinu și lect.dr. Anton Breiner.

Primul număr al revistei (2013) a apărut tipărit, după care colectivul de redacţie a decis să transforme revista într-una electronică, cu acces gratuit pe site-ul Editurii Universităţii din Bucureşti (http://editura-unibuc.ro/?s=slovo&post_type=product). S-au făcut demersurile necesare şi s-a obţinut ISSN-ul electronic. Revista a devenit astfel mult mai accesibilă, iar studenţii pot citi lucrările colegilor lor şi le pot utiliza ca model de scriere academică sau ca sursă de inspiraţie pentru diferite proiecte.

Editori şi redactori responsabili,

conf.dr. Camelia DINU, camelia.dinu@lls.unibuc.ro

lect.dr. Anton BREINER, anton.breiner@lls.unibuc.ro

Adresă de contact: slovo@lls.unibuc.ro 

Noutăți

Stimaţi studenţi, masteranzi, doctoranzi,

Pe 27 mai 2023 va avea loc Sesiunea ştiinţifică a studenților, masteranzilor şi doctoranzilor de la Departamentul de filologie rusă şi slavă (Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București), ediția a 12-a, la care sunteţi invitaţi să participaţi.

Paşii pe care ar trebui să-i urmaţi:

  1. Vă gândiţi la o temă de cercetare cât mai originală din domeniul literaturii şi culturii, civilizației, lingvisticii, mentalităţilor. Stabiliţi o ipoteză de lucru („ce vreau să demonstrez?”) şi construiţi suficiente argumente, încât studiul să fie viabil. Este de preferat să evitaţi temele prea generale sau excesiv abordate. Puteți extinde lucrări/ eseuri pe care le-ați conceput pentru cursuri sau seminare și care au fost apreciate de profesori.
  2. Vă adresaţi unui profesor coordonator împreună cu care fixaţi un plan de lucru şi care vă poate ajuta să stabiliți bibliografia.
  3. Scrieţi cinci pagini în limba română sau într-o limbă de circulaţie pe tema respectivă şi le prezentaţi la sesiunea ştiinţifică din 27 mai 2023.
  4. Vă înscrieţi în program, în perioada 24 aprilie – 24 mai 2023 prin completarea formularului atașat și trimiterea lui la adresa slovo@lls.unibuc.ro.
  5. Pregătiţi, până la data de 30 august 2023, varianta extinsă a studiului, redactat conform normelor academice (le veţi primi după sesiunea științifică). Studiul va fi publicat în volumul „Slovo” nr. 13 (la Editura Universității din București), după ce va fi recenzat de membrii redacţiei.

Sesiunea ştiinţifică este o ocazie foarte bună pentru:

– conceperea şi redactarea lucrării de licenţă, a disertaţiei, a tezei de doctorat;

– formarea deprinderii de a utiliza resursele academice și de a desfășura activitate de cercetare științifică;

– conceperea şi redactarea unor eseuri şi lucrări de calitate la seminarele şi cursurile curente;

– dezvoltarea deprinderilor de susținere publică a unei lucrări;

– stimularea creativității, a spiritului critic şi autocritic.

În măsura posibilităţilor, sesiunea este deschisă şi pentru studenţii, masteranzii și doctoranzii de la alte departamente și din alte centre universitare. Dacă vor fi studenți din alte centre universitare care doresc să participe la conferință, vom organiza și o secțiune online.

 Participarea la sesiunea științifică și/ sau publicarea unui studiu este considerată practică profesională și de cercetare. Studenții implicați vor primi adeverință în acest sens.

Vă dorim inspiraţie şi spor la lucru!

Organizatori: conf.dr.habil. Camelia Dinu, lect.dr. Anton Breiner

Adresa de comunicare cu organizatorii: slovo@lls.unibuc.ro

Mai multe despre volumul „Slovo” și condițiile de publicare puteți afla aici: https://filologierusasislava.lls.unibuc.ro/cercetare/revista-slovo/

Formular inscriere_2023

Sesiuni științifice

Sesiune științifică, 21 mai 2022
Sesiune științifică, 22 mai 2021
Sesiune științifică, 25 mai 2019

Programul sesiunii: 2019_sesiune studenti

Sesiune științifică, 26 mai 2018

Programul sesiunii: Program_Sesiune_studenti_2018

 

Sesiune științifică, 23 aprilie2017

Programul sesiunii: 2017_sesiune studenti

 

Sesiune științifică, 28 mai 2016

Programul sesiunii: 2016 sesiune studenti

 

Sesiune științifică, 17 mai 2015

Programul sesiunii: 2015-sesiune-studenti_2

Sesiune științifică, 17 mai 2014
Sesiune științifică, 19 aprilie 2013

Programul sesiunii: Sesiune_editia 3_2013

Sesiune științifică, 2012

Programul sesiunii ediția 1: Sesiune ediția 1_2012

Programul sesiunii ediția 2: Sesiune ediția 2_2012