Tematica examenului de licență pentru limba rusă, iunie 2024

Tematica examenului de licență pentru limbile slave, iunie 2024

Limba bulgară

Limba cehă

Limba croată

Tematică şi bibliografie_LMA-Croată

Limba polonă

Limba sârbă

Limba ucraineană

  •