Cursuri opționale Filologie Rusă Anul III

Stimați studenți filologi din anul II,

Sunteți invitați să vă alegeți cursurile opționale pe care le veți studia în anul III. Studenții care au specializarea rusă A vor alege câte două cursuri opționale pe fiecare semestru, iar studenții cu specializarea rusă B, câte un curs opțional pe fiecare semestru. Găsiți prezentarea cursurilor disponibile mai jos. De asemenea, sunteți rugați să transmiteți opțiunile voastre pe adresa de email a departamentului (filologierusasislava@lls.unibuc.ro), în perioada 2-15 iunie. Opțiunile care vor avea cel mai mare număr vor fi numite de consiliul departamentului.

Cursuri opționale pentru Filologie Rusă A

Cursuri opționale pentru Filologie Rusă B

Semestrul I

Semestrul II

Fișele disciplinei

Limba bulgară

Limba si literatura bulgara

Studenții secției de Filologie bulgară, specializarea A si cei care învață limba bulgară ca limba a treia, secția Traducători  beneficiază  în fiecare an de burse Erasmus + , studii semestriale, in Bulgaria, la Sofia, Shumen, Veliko Târnovo. Aceste burse se acordă studenților integraliști. Acolo beneficiază de un profesor îndrumător, care le coordonează activitatea și îi ajută să își perfecționeze cunoștințele de limbă, literatură, civilizație și istorie, în funție de domeniul ales.

De asemenea au posibilitatea să participe la Cursurile de Vară organizate de universitățile partenere – Sofia (www.slav.uni-sofia.bg) și Veliko Târnovo (www.uni-vt.bg)). Studenții își vor îmbunătăți cunoștințele de limbă, vor audia prelegeri de lingvistică, cultură, istorie, vor participa la mese rotunde  unde se vor discuta probleme de religie, demografie, ecologie. Sunt incluse cursuri de dansuri populare, proiecții de film, excursii la diverse obiective istorice și turistice. Cursurile durează 3 săptămâni și sunt subvenționate de Ministerul Învățământului din România. Pregătirea, organizarea și punerea în practică sunt susținute de Facultatea de Filologie Slavă  din cadrul Universității de la Sofia și Veliko Târnovo. Candidații trebuie să de pună dosarul la Agenția de Credite și Burse de Studiu (www.roburse.ro). Deoarece locurile sunt limitate, bursele se acordă pe baza unui concurs organizat în cadrul secției.

Bulgaria

Bulgaria este țara vecină României, care deține 300 km. din țărmul Mării Negre, cea mai lungă frontieră a României fiind cea cu Bulgaria – 600 km. Țara are o suprafață de 110.000 Km² și șapte milioane de locuitori. Capitala Bulgariei este orașul Sofia, cu o populație de aproximativ două milioane de personae, situată la 600 m. deasupra nivelului mării. Limba oficială este limba bulgară, iar religia tradițională este creștinismul ortodox. Bulgaria este republica parlamentară. Țara este membru al Uniunii Europene de la 1 ianurie 2007. Moneda națională este leva bulgară, care este echivalent cu 2.2 lei.

Harta Bulgariei
Limba croată
Limba cehă

Český jazyk na Bukurešťské univerzitě

Český jazyk se na fakultě cizích jazyků vyučuje jako další ze slovanských jazyků. Studium lze započít bez jakékoliv předchozí znalosti jazyka.

Při studiu se mají posluchači možnost seznámit se strukturou jazyka, historií, literaturou, českými reáliemi, ale v první řadě s živým jazykem v hodinách jazykových cvičení, při workshopech vedených lektorem (rodilým mluvčím), či při filmových večerech.

Kabinet českého jazyka je vybaven počítačem, dataprojektorem a především zde naleznete dobře zásobenou knihovnu, která je za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky každoročně doplňována o nové tituly. Najdete tu beltrii, teorii literatury, odborné tituly z oblasti lingvistiky, učebnice, slovníky, časopisy a další zajímavosti, například společenské hry.

Rumunsko má také mezinárodní dohody s univerzitami v České republice. Studenti mají tedy možnost vyjet přímo do České republiky a být v kontaktu s živým jazykem v přirozeném prostředí.

Náš tým

Češtinu vyučují sympatičtí odborníci:

prof. Sorin Paliga, PhD.
Lect. univ. Diana Popescu, PhD.
Mgr. Alena Klimešová (česká lektorka)

Proč studovat češtinu?

Čeština může být pro mnohé zajímavým exotickým jazykem.

Česko-rumunské ekonomické vztahy se datují až do středověku. České výrobky, jako např. sklo a později také vojenský materiál, vozidla, letadla, byly do Rumunska dováženy již v 19. století a řada firem jako např. Škoda má v Rumunsku více než stoletou tradici.

Rumunsko je největším trhem v jihovýchodní Evropě a svým ekonomickým potenciálem, velikostí a umístěním trhu a tradičními vzájemnými vazbami je zajímavým partnerem pro Českou republiku.

Absolventi toho oboru se mohou uplatnit v různých českých, rumunských, či nadnárodních firmách, ale především jsou schopni se uplatnit ve všech povoláních, jež vyžadují odbornou znalost češtiny (žurnalistika, redaktorství a jiné práce s textem, tiskový mluvčí atd.).

Acordul interguvernamental prevede 27 luni/an de schimburi de studenți între cele două țări. În practică, acest lucru înseamnă pentru studenții departamentului nostru 4 burse/an pentru cursurile de vară la Brno (considerate a avea cel mai bun nivel, 2 studenți) și la České Budějovice (centru universitar aflat la circa 60 km sud de Praga, 2 studenți).

În afara acestor burse bazate pe acordul interguvernamental, Universitatea din București are încheiate acorduri în cadrul programului Erasmus cu 4 universități din Cehia: Universitatea Masaryk din Brno, Universitatea Palacký din Olomouc, Universitatea Bohemiei de Sud (České Budějovice), fiind în curs un acord și cu Universitatea din Ostrava. Aceste burse sunt pe durată mai lungă, în general un semestru.

Limba polonă

Limba si literatura polona

Studenții secției de polonă, LMA engleză-polonă și polonă limba C au posibilitatea să plece cu burse de vară de o lună, acordate în baza acordului interguvernamental semnat între Polonia și România, la Universități poloneze partenere din Varșovia, Cracovia, Lublin, Wrocław și Katowice. Candidații integraliști trebuie să își depună dosarul cu opțiunea personală la Agenția de Credite și Burse de Studii de pe lângă Ministerul Educației Naționale și Cercetării (www.robuHYPERLINK “http://www.roburse.ro/”rse.ro). Pe lângă ocazia de a-și îmbunătăți cunoștințele de limbă și de a intra în contact cu nativii, cursurile de vară oferă studenților posibilitatea de a se familiariza cu viața culturală și socială a Poloniei prin întâlniri cu scriitori, regizori, muzicieni polonezi, excursii etc.

În afara burselor de vară, studenții care au polona ca limbă de studiu au posibilitatea desfășurării unor studii semestrale în Polonia prin programele CEEPUS și Erasmus+, la partenerii academici din Cracovia, Varșovia, Katowice sau Wrocław. Departamentul de Filologie Rusă și Limbi Slave este în curs de semnare a unui acord care să includă și Universitatea din Toruń în programul Erasmus+.

Limba sârbă

Studentii secţiei de Filologie Sârbă beneficiază în fiecare an de  un număr de burse, având astfel şansa de a-şi îmbunătăţi şi aprofunda cunoştinţele lingvistice acumulate în cadrul cursurilor de limbă şi literatură sârbă. Cu cea mai veche tradiţie în cadrul secţiei este bursa oferită de Međunarodni Skup Slavista u Beogradu (Centrul internaţional al Slaviştilor din Belgrad) ce se acordă în fiecare an în urma unui concurs organizat în cadrul secţiei. De asemenea, studenţii pot opta pentru burse de vară  organizate de Şcolile de vară din Novi Sad şi Valjevo unde au posibilitatea de a urma cursuri de literatură, limbă, istorie şi cultură sârbă. Detalii pe: www.letnjaskolasrpskogjezika.comwww.srpskijezik.edu.rs.

 

Limba slovacă

STUDIAŢI LIMBA SLOVACĂ, DESCOPERIŢI SPAŢIUL PITORESC DIN INIMA EUROPEI…DESCOPERIŢI  SLOVACIA!

 CE ŞTIŢI DESPRE LIMBA SLOVACĂ?

Limba slovacă face parte din ramura indo-europeană a limbilor slave occidentale alături de polonă, sârba luzaciană şi cehă, cu care seamana cel mai mult din punct de vedere genetic, tipologic şi cultural.

UNDE ESTE SLOVACA LIMBĂ OFICIALĂ?

Slovaca este limbă oficială:

  • În Uniunea Europeană                                                  
  • În Slovacia
  • În Cehia (nu este obligatorie traducerea legalizată în cazul acestor limbi, întrucât atât ceha, cât şi slovaca sunt limbi foarte asemănătoare)
  • În Serbia (Voivodina)

ALFABETUL SLOVAC

Limba slovacă are alfabet latin, nu chirilic. Puteţi învăţa foarte uşor alfabetul slovac, deoarece majoritatea literelor se regăsesc şi în română.

Conceput de : Lector Dr. Lenka Garančovská

Tradus de:     Lector Dr. Marilena-Felicia Luță

şi studentele:  Raluca-Daniela Mihai

Luminiţa-Delia Radu

Lectorat armeană

Limba armeană face parte din marea familie de limbi indo-europene. Fiind o limbă indo-europeană, armeana nu are «rude apropiate» în interiorul familiei indo-europene şi formează o ramură separată, care este reprezentată de limba armeană clasică (grabar), limba armeană medievală şi cele două variante ale limbii armene moderne: orientală şi occidentală.

Limba armeană utilizează un alfabet special, creat la începutul secolului al V-lea de către Mesrop Maștoț. Scrierea se face de la stânga la dreaptă, de sus în jos.

Limba armeană este o limbă sintetică. În limba armeană substantivul se declină și are cinci forme cauzale. Verbul se conjugă și are următoarele categorii gramaticale: persoană, număr, mod, timp, diateză, formă afirmativă și negativă.

Câteva caracteristici interesante ale limbii armene:

În limba armeană lipsește categoria genului, iar adjectivul nu se acordă în număr și caz cu substantivul.

În limba armeană, la fel ca și în limba română, există articol hotărât enclitic şi articol nehotărât proclitic.

Semnul de punctuație „două puncte” (:) marchează finalul propoziției, iar punctul se folosește în locul semnului „două puncte”.

Școală de vară de limba armeană

În anul 2017, Ministerul Educației și Științei din Armenia lansează programul de burse pentru Școala de Vară de Limba Armeană, pentru care pot aplica studenți din diverse țări.

Mai jos puteți găsi mai multe informații privind Școala de Vară și formularul de înscriere.

Mult succes!

Lectorat slovenă

LIMBA SLOVENĂ LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

 

Limba slovenă este o limbă slavă de sud, vorbită de aproximativ două milioane și jumătate de persoane, dintre care în jur de două milioane locuiesc în Slovenia iar restul în Italia, Ungaria, Austria, Croația (vecinii Sloveniei), respectiv în SUA, Canada, Argentina, Australia și altele (unde au emigrat în mare parte). Slovenia face parte din Uniunea Europeană, iar slovena este una dintre limbile sale oficiale și de lucru. În prezent, există 59 de lectorate de limba slovenă (pentru limba, literatura și cultura slovenă) la 59 de universități din întreaga lume.

Limba și literatura slovenă se studiază în România de peste 40 de ani, cu mici întreruperi. Lectoratul de limba slovenă a fost înființat în anul 1978, odată cu sosirea la București a lectorului de limba slovenă Peter Pal. După un an de activitate, a survenit o întrerupere mai lungă, iar din anul 1984 lectoratul funcționează neîntrerupt. Lectorii care au desfășurat activități la Lectoratul de limba slovenă sunt: Vida Rus, Irena Santoro, Mojca Šoštarko, Irena Oder, Aleksandra Boj și Boštjan Božič. Începând cu anul universitar 2017/2018, lector de limba slovenă este Katarina Dovč, absolventă a Secției de limba slovenă din cadrul Facultății de Studii Umaniste, Universitatea din Ljubljana.

Studenții și studentele care aleg să studieze limba slovenă finalizează cele patru semestre de studiu al limbii slovene prin susținerea unui examen în urma căruia primesc un certificat de competență lingvistică, iar la secția Traducători limba slovenă este evaluată cu trei puncte de credit.

Deși limba slovenă are statut de lectorat, nu de secție, lectoratul este extrem de activ prin organizarea de numeroase evenimente culturale. Pe lângă serile de film care se desfășoară în mod regulat, organizăm și evenimente muzicale și de teatru. Începând cu anul 2006, când a fost înființată Ambasada Republicii Slovenia la București (anterior în Varșovia), avem posibilitatea să organizăm și mai multe evenimente. În ultimii ani, am organizat împreună cu ambasada mai multe evenimente în cadrul cărora ne-au vizitat la București scriitori sloveni și alți artiști și creatori sloveni, am organizat diverse expoziții, ne-am prezentat pe piața europeană etc. Începând cu anul 2017 organizăm în fiecare an pentru studenții de limba slovenă o excursie de patru zile în Slovenia. De asemenea, participăm și la proiectele Universității din București, precum Săptămâna limbilor slave.

Vă așteptăm să învățați limba slovenă alături de noi!