Limba și literatură cehă

Český jazyk na Bukurešťské univerzitě

Český jazyk se na fakultě cizích jazyků vyučuje jako další ze slovanských jazyků. Studium lze započít bez jakékoliv předchozí znalosti jazyka.

Při studiu se mají posluchači možnost seznámit se strukturou jazyka, historií, literaturou, českými reáliemi, ale v první řadě s živým jazykem v hodinách jazykových cvičení, při workshopech vedených lektorem (rodilým mluvčím), či při filmových večerech.

Kabinet českého jazyka je vybaven počítačem, dataprojektorem a především zde naleznete dobře zásobenou knihovnu, která je za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky každoročně doplňována o nové tituly. Najdete tu beltrii, teorii literatury, odborné tituly z oblasti lingvistiky, učebnice, slovníky, časopisy a další zajímavosti, například společenské hry.

Rumunsko má také mezinárodní dohody s univerzitami v České republice. Studenti mají tedy možnost vyjet přímo do České republiky a být v kontaktu s živým jazykem v přirozeném prostředí.

Náš tým

Češtinu vyučují sympatičtí odborníci:

prof. Sorin Paliga, PhD.
Lect. univ. Diana Popescu, PhD.
Mgr. Jiří Bernkopf (český lektor)

Proč studovat češtinu?

Čeština může být pro mnohé zajímavým exotickým jazykem.

Česko-rumunské ekonomické vztahy se datují až do středověku. České výrobky, jako např. sklo a později také vojenský materiál, vozidla, letadla, byly do Rumunska dováženy již v 19. století a řada firem jako např. Škoda má v Rumunsku více než stoletou tradici.

Rumunsko je největším trhem v jihovýchodní Evropě a svým ekonomickým potenciálem, velikostí a umístěním trhu a tradičními vzájemnými vazbami je zajímavým partnerem pro Českou republiku.

Absolventi toho oboru se mohou uplatnit v různých českých, rumunských, či nadnárodních firmách, ale především jsou schopni se uplatnit ve všech povoláních, jež vyžadují odbornou znalost češtiny (žurnalistika, redaktorství a jiné práce s textem, tiskový mluvčí atd.).

Acordul interguvernamental prevede 27 luni/an de schimburi de studenți între cele două țări. În practică, acest lucru înseamnă pentru studenții departamentului nostru 4 burse/an pentru cursurile de vară la Brno (considerate a avea cel mai bun nivel, 2 studenți) și la České Budějovice (centru universitar aflat la circa 60 km sud de Praga, 2 studenți).

În afara acestor burse bazate pe acordul interguvernamental, Universitatea din București are încheiate acorduri în cadrul programului Erasmus cu 4 universități din Cehia: Universitatea Masaryk din Brno, Universitatea Palacký din Olomouc, Universitatea Bohemiei de Sud (České Budějovice), fiind în curs un acord și cu Universitatea din Ostrava. Aceste burse sunt pe durată mai lungă, în general un semestru.